کاتیناز

در این صفحه تعداد 62 مقاله تخصصی درباره کاتیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیناز; CBM; carbohydrate-binding module; DHA; docosahexanoic acid; EPA; eicosapentanoic acid; PBM; polyhydroxyalkanoate-binding module; PET; polyethylene terephthalate; RBB; Remazol Brilliant Blue R; Cutinase; Identification; Crystal structure; Molecular modific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیناز; Est119; Cutinase; Polyester-degrading enzyme; Thermobifida alba; Structural biology; Crystal structure; PET; polyethylene terephthalate; Est119; cutinase from Thermobifida alba strain AHK119; PEG; polyethylene glycol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیناز; Bromine oxidation; High-performance thin-layer chromatography; Enzyme inhibition; Effect-directed analysis; Cutinase; Rabbit liver esterase; Bacillus subtilis (BS2) esterase; Inhibition factor; Organophosphorus insecticides; Carbamate insecticides
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیناز; High-performance thin-layer chromatography; Enzyme inhibition; Effect-directed analysis; Cutinase; Rabbit liver esterase; Bacillus subtilis (BS2) esterase; Inhibition factor; Organophosphorus insecticides; Carbamate insecticides
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیناز; MD; molecular dynamics; H-bond; hydrogen bond; NAT; native state; DBBS; disulfide bond broken state; CLE; cutinase-like enzyme; FS cutinase; Fusarium solani cutinase; Molecular dynamics; Cutinase; Catalytic triad; Disulfide bond; Hydrogen bond;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیناز; E600, diethyl p-nitrophenyl phosphate; PETFP, 3-phenethylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one; LR-HSQC, long-range 15N heteronuclear single quantum coherenceGlomerella cingulata; cutinase; catalytic triad; inhibitor complexes; conformational change