سیتارابین

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره سیتارابین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتارابین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; Ara-C; cytarabine; LA; lauric acid; LA-Ara; conjugation of cytarabine with lauric acid; LA-Ara NFs; LA-Ara nanofibers; AML; acute myeloid leukaemia; ALL; acute lymphoblastic leukaemia; lg P; oil/water partition coefficient; Ara-CTP; cytarbine triphosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; Cladribine; Cytarabine; Idarubicin; Acute myeloid leukemia; Induction chemotherapy; Leukemia risk; NCCN; ELN; Anthracycline; Risk prediction; Prognosis; AML;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; MDR; multi-drug resistance; PPI; polypropyleneimine; RBC; red blood cell; WBC; white blood cell; LDH; lactate dehydrogenase; EPR; enhances permeability and retention; FA; folic acid; FR; FA receptor; SMUT; sodium-dependent multi-vitamin transporter; FITC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; AML; acute myeloid leukemia; ANG-1; angiopoietin-1; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AKT; protein kinase B; Ara-C; cytarabine; AXL; tyrosine kinase receptor; BCL-2; B-cell lymphoma 2; BH3; BCL-2 homology 3; BMP; bone morphogenic protein; CAR cell; CXCL1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; Cytostatic agents; Emerging contaminants; Environmental samples; Liquid chromatography; Gas chromatography; 5-FU; 5-Fluorouracil; ACT-D; actinomycin-D; A-GLU; Aminoglutethimide; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; MCL; mantle cell lymphoma; CRBN; cereblon; Lenalidomide; Lena; Dexamethasone; Dex; LD; lenalidomide and dexamethasone; OS; overall survival; Ara-C; cytarabine; MTX; methotrexate; DDP; cisplatin; CTX; cyclophosphamide; THP; therarubicin; Lenalidomide; Dexa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; allo-HSCT; allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; IDA; idarubicin; AML; acute myeloid leukemia; ALL; acute lymphocytic leukemia; OS; overall survival; DFS; disease-free survival; RR; relapse rate; BU; busulfan; CY; cyclophosphamide; VP-16; et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتارابین; ALL; acute lymphocytic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; Ara-C; cytarabine; Ara-CTP; cytarabine triphosphate; CDD; cytidine deaminase; dCK; deoxycytidine kinase; DP; dipyridamole; FBS; fetal bovine serum; hENT1; human equilibrative nucleoside transpo