سیتیدین تری فسفات

در این صفحه تعداد 38 مقاله تخصصی درباره سیتیدین تری فسفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتیدین تری فسفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; AChE; Acetylcholinesterase; AChR; Acetylcholine Receptor; ALG13,14; UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit 13, 14; AMDHD2; Amidohydrolase domain containing 2; ATP; Adenosine triphosphate; Aβ; Amyloid β; CDG; Congenital disorders of glycosylation; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; Acyl-ACP; acyl-acyl carrier protein; Acyl-PO4; acyl-phosphate; A-PG; alanine-PG; CAMP; cationic antimicrobial peptide; CDP-DAG; cytidine diphosphate-diacylglycerol; CL; cardiolipin; CTP; cytidine triphosphate; eFA; extracellular fatty acids; FASII; type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; ATP synthesis efficiency; Liver; Mitochondria; Nutrition; Undernutrition; acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase; ALCAT; cardiolipin; CL; cardiolipin synthase; CLS; cytidine diphosphate; CDP; cytidine diphosphate diacylglycerol; CDP-DAG; cytidine monoph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; AACT; acetoacetyl-CoA thiolase; ADP; adenosine diphosphate; APC; allophycocyanin; ATP; adenosine triphosphate; BChl; bacteriochlorophyll; CAR; carotenoid; CDP-ME2P; 4-(citidine 5′-diphospho)-2-C-methyl-d-erythritol; Chl; chlorophyll; CHYβ; β-hydroxyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; X-ray crystallography; Nucleotidyl cyclase toxins; T3SS; Anthrax toxA family; Non-canonical secondary messengers; One-metal-ion dependent catalysis; ExoY; exogenous toxin Y; T3SS; Type III secretory systems; AA-NC; actin-activated nucleotidyl cyclase; EF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; CL; cardiolipin; PA; phosphatidic acid; CDP-DAG; cytidine diphosphate diacylglycerol; CTP; cytidine triphosphate; PG; phosphatidylglycerol; PGP; phosphatidylglycerol phosphate; gDNA; genomic DNA; nmt; no message in thiamine; MPP; mitochondrial processing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; Gemcitabine; ZH-1; Apoptosis; Deoxyribonucleotides; Intrinsic apoptotic pathway; ATCC; American Type Culture Collection; ATP; adenosine-triphosphate; ATP13C15N; trioctylamine, 1,1,2-trichlorotrifluoroethane, stable isotope labeled adenosine-13C1015N5-trip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; ATP; adenosine triphosphate; CTP; cytidine triphosphate; GTP; guanosine triphosphate; UTP; uridine triphosphate; GFPmut3b; green fluorescent protein mut3b variant; Mg; magnesium; K; potassium; tRNA; transfer ribonucleic acid; 3-PGA; 3-phosphoglycerate; NA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; AACT; acetoacetyl-coenzyme A thiolase; Ac-CoA; acetyl-coenzyme A; AcAc-CoA; acetoacetyl-coenzyme A; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; CDP-ME; 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-d-erythritol; CDP-MEP; 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-d-erythri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; LLO; lipid-linked oligosaccharide; OST; oligosaccharide transferase; IPP; isopentenyl pyrophosphate; DMAPP; dimethylallyl pyrophosphate; MVA; mevalonate; DOXP; 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate; HMG-CoA; 3-hydroxy-3methylglutaryl-CoA; HMGS; HMG-CoA synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; CTP; cytidine triphosphate; CDP; cytidine diphosphate; CMP; cytidine monophosphate; UTP; uridine triphosphate; UDP; uridine diphosphate; UMP; uridine monophosphate; TTP; thymidine triphosphate; TDP; thymidine diphosphate; CMP; thymidine monophosphate.; Cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; phospholipid; nucleotide; receptors; neurofilaments; membrane; CDP-choline; 5′-cytidine diphosphocholine; CTP; cytidine triphosphate; DAG; diacylglycerol; HBSS; Hanks' balanced salt solution; IP; inositol phosphates; IP3; inositol triphosphate; MEM; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین تری فسفات; AC; acetate; aceAB; isocitrate lyase and malate synthase; ACCOA; acetyl-coenzymeA; acnB; aconitate hydrase; AKG; α-ketoglutarate; ASP; aspartate; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; CTP; cytidine triphosphate; D6PGC; d-6-phosphogluco