شناسایی خسارت

در این صفحه تعداد 419 مقاله تخصصی درباره شناسایی خسارت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناسایی خسارت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Structural health monitoring; Sparse estimation; Damage detection; Damage localization; Environmental and operational conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Multi-type sensor placement; Multi-objective optimization; Pareto-optimal solution; Response covariance sensitivity; Response independence; Damage detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Condition monitoring; Rolling-element bearing diagnostics; Vibration signal; Signal decomposition; Damage detection; Damage identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Structural health monitoring; Damage detection; Strain modes; Ambient excitation; Natural excitation technique; Eigensystem realization algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Damage detection; Crow Search Algorithm (CSA); Damage Locating Vector (DLV); Large-scale trusses; Two-step approach; Exponential decreased stress (EDS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Statistical analysis; Composite structures; Ultrasonic measurements; Delamination; Damage detection; Spatial interpolation; Structural health monitoring; Experimental characterization of measurement methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Health monitoring; Damage detection; Damage location detection; Random decrement; Multi-channel random decrement; Random decrement damping; Fiber Bragg Grating (FBG) array sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Wind turbine blades; Structural health monitoring; Capacitive-based sensor; Soft elastomeric capacitor; Flexible membrane sensor; Sensor network; Signal decomposition; Damage detection; Damage localization; Data fusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خسارت; Damage detection; Plate structure; A modified differential evolution; Multi-stage optimization; Structural health monitoring;