داونوروبیسین

در این صفحه تعداد 238 مقاله تخصصی درباره داونوروبیسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI داونوروبیسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; AKR, aldo-keto reductase; SDR, short-chain dehydrogenase/reductase; DAUN, daunorubicin; DOX, doxorubicin; DAUNOL, daunorubicinol; DOXOL, doxorubicinolAnthracycline resistance; Daunorubicin; Aldo-keto reductases; Short-chain dehydrogenases/reductases; Enzy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; Cytostatic agents; Emerging contaminants; Environmental samples; Liquid chromatography; Gas chromatography; 5-FU; 5-Fluorouracil; ACT-D; actinomycin-D; A-GLU; Aminoglutethimide; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; AMI; acute myocardial infarction; ANT; anthracycline; AUC; area under curve; cTnI; cardiac troponin I; cTnT; cardiac troponin T; cTns; cardiac troponins; DAU; daunorubicin; FS; fractional shortening; H&E; hematoxylin and eosin stain; MT; Masson's blue tri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; Silicon; Silicon dioxide; Daunorubicin hydrochloride; Hydrofluoric acid; Ethanol; 3-Aminopropyltriethoxysilane; Succinic anhydride; N,N-dimethylformamide; N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride; Nitrogen; Porous silicon; Controlled d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; ALL; acute lymphoblastic leukemia; APL; acute promyelocytic leukemia; PS; phosphatidylserine; PCA; procoagulant activity; L-ASP; L-asparaginase; DNR; daunorubicin; MNCs; mononuclear cells; BSA; bovine serum albumin; PPP; platelet-poor plasma; Phosphatidyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; 95%CI; 95% confidential interval; AB; apical-to-basolateral; ABC; ATP-binding cassette; Abcb1; canine P-glycoprotein; ABCB1; human P-glycoprotein; ABCC1; multidrug resistance-associated protein 1; ABCG2; breast cancer resistance protein; BA; basolateral-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; AKR; aldo-keto reductase; CDK; cyclin-dependent kinase; CI; combination index; Dau; daunorubicin; Dau-ol; daunorubicinol; DOX; doxorubicin; DMSO; dimethyl sulfoxide; Fa; fraction affected; HCT116-AKR1C3; cells transfected with pCI_AKR1C3; HCT116-EV; cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; Paclitaxel resistance; Human prostate cancer cell line; SPHK1; Glucosylceramide synthase; Sphingomyelinase; Sphingolipid rheostat; ACDase; acid ceramidase; ASMase; acid sphingomyelinase; DNR; daunorubicin; GCS; glucosylceramide synthase; LC-MS/MS; liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; CAPS; N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid; DAU; daunorubicin; DOX; doxorubicin; EDAU; epidaunorubicin; EDOX; epidoxorubicin; DAU-FMOR; morpholine derivative of DAU; DAU-FPIP; piperidine derivative of DAU; DAU-FHEX; hexamethylenoimine derivative of DA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; ABC transporters; Tyrosine kinase inhibitors; Drug resistance; Transporter expression level; Inhibitor efficiency; IM; imatinib; NIL; nilotinib; CsA; cyclosporin A; ZSQ; zosuquidar; DRN; daunorubicin; ECACC; European Collection of Authenticated Cell Cultu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; Allo-SCT; allogeneic stem cell transplantation; AML; acute myeloid leukemia; BCRP; Breast Cancer Resistance Protein; BM; bone marrow; CEBPA; CCAAT/enhancer binding protein alpha; CR; complete remission; DFS; disease free survival; DNR; daunorubicin; FLT3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; BSA; bovine serum albumin; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate; CLA; calyculin A; CPI-17; C-kinase phosphatase-1 inhibitory protein of 17 kDa; DMSO; dimethyl sulfoxide; DNR; daunorubicin; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; ATP; Adenosine triphosphate; ABC; ATP binding cassette; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; DMEM; Dulbecco׳s modified eagle medium; Dox; Doxorubicin; DNR; Daunorubicin; FBS; Fetal bovine serum; FITC; Fluorescein Isothiocyanate; FTC; Fumitremorgin C; HBSS; Hank׳s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; DNR; daunorubicin; NHEJ; non-homologous end-joining; MDR; multidrug resistance; DSB; DNA-double-strand break; EMSA; electrophoresis mobility shift assay; ChIP; chromatin immunoprecipitation; Multidrug-resistant cell line; Daunorubicin; NHEJ; DNA-PKcs; DNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داونوروبیسین; Drug delivery systems; Folic acid; Multi responsive carriers; HPC; Polysaccharides; Daunorubicin; Microspheres; Cytotoxicity; IC50; MTT assay;