آشنایی با موضوع

کلرزدایی فرایند حذف کلر از آب (به عنوان مثال پساب ضدعفونی) قبل از تخلیه آب به محیط زیست است. کلرزدایی به این خاطر انجام می شود زیرا کلر می تواند رسوبات را در لبه های داخلی تجهیزات صنعتی ایجاد کند و منجر به روز مشکلات سلامت و یا خوردگی شود. اضافه نمودن کلر به آب شهری یکی از فرایند های معمول درتصفیه آب شرب میباشد که در تصفیه خانه های آب شهری انجام میگیرد. وقتی کلر به آب اضافه میشود در وهله اول حلالیت این ماده در آب به صورت فیزیکی (به عبارت دیگر یون های کلر توسط ملکولهای آب آبپوشیده شده و پیوندهای سست هیدروژنی ضعیف بین آنها برقرار میگردد) صورت میپذیرد و لیکن با گذشت زمان بخشی از این یوها میتوانند با اتمهای هیدروژن و یا اکسیژن آب واکنش داده و تولید رادیکالهای آزاد کلر (یا یک الکترون اضافی) نمایند. این رادیکالها پس از ورود به بدن میتوانند عموما به سه صورت حیات موجود زنده آبزی را به مخاطره بیاندازند. دروهله با واکنش با اکسیژن محلول در خون میتوانند ایجاد نوعی حالت خفگی ناشی از نرسیدن خون پر اکسیژن نمایند. همچنین این رادیکالها میتوانند از طریق واکنش با یونهای آهن موجود درهموگلوبین ها روند اکسیژن گیری را درخون مختل کنند. و در نهایت این رادیکالها مخصوصا هنگام تعویض بخشی ازآب آکواریوم میتوانند با آمونیاک تولید شده از قبل و موجود در آکواریوم واکنش داده و تولید ماده ای بسیار سمی به نام کلر آمین (NH2Cl) نمایند. لذا، کلرزدایی آب مورد مصرف برای آکواریوم (در صورتی که از آب شهری استفاده شود) امری کاملا ضروری بنظر میرسد. روش مرسوم در این مورد هوادهی شدید آب مصرفی به مدت 48 ساعت میباشد. در واقع هوادهی شدید میتواند با هدایت یونهای کلر به سطح آب به متصاعد شدن آنها کمک کند. ولیکن این روش، روش مطمئنی نمی باشد و متخصصین استفاده از روش های شیمیایی را بیشتر توصیه میکنند. در مناسب ترین روش کلر زدایی شیمیایی آب از ماده ای به نام تیوسولفات سدیم استفاده میشود. مقدار مصرف آن باید برابر با نصف میزان کلر اضافه شده در هر لیتر آب باشد با توجه به اینکه عموما در ایران مقدار کلر اضافه شده به آب شرب کمتر از20 میلی گرم بر لیتر میباشد حداکثر مقدار مصرف تیوسولفات سدیم نیز باید 10 میلیگرم بر لیتر باشد. به عبارتی مثلا برای یک آکواریوم با گنجایش 100 لیتر باید یک گرم از این ماده را به آب اضافه نمود. البته اضافه نمودن این ماده به آب میتواند اثرات ثانویه هم داشته باشد.
در این صفحه تعداد 482 مقاله تخصصی درباره دشلرنت یا کلرزدایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دشلرنت یا کلرزدایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.