سیستم های پشتیبانی تصمیم

در این صفحه تعداد 1222 مقاله تخصصی درباره سیستم های پشتیبانی تصمیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم های پشتیبانی تصمیم
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Fuzzy Grey Cognitive Maps; Fuzzy Cognitive Maps; Knowledge-Based Systems; Decision Support Systems; Knowledge representation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Decision support systems; Geographic information systems; Marketing information systems; Multiple decision domains;
مقالات ISI سیستم های پشتیبانی تصمیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Supply chain management; Supplier selection; Sustainability; Logistics; Decision support systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Co-production; Decision support systems; Decision support tools; Geography of knowledge; Geography of technology; Social construction of technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Hydrology; Climate change; Decision support systems; Indicators of hydrologic alteration; Environmental flow components; Multicriteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Diabetic retinopathy; Decision support systems; Rule-based models; Fuzzy decision trees; Random forest; Ensemble classifiers; Dominance-based rough set approach; Class imbalance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Data-driven approach; Decision support systems; Acute coronary syndrome; Ambulance; Emergency medical service; Data streaming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Decision support systems; Multi-criteria decision-aiding; Hesitant fuzzy linguistic terms; Fuzzy OWA operator; Personnel selection problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Decision support systems; Medical decision making; Cardiovascular diseases; Feature ranking; Radial basis function network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Software quality; Decision support systems; Mission-critical systems; Software testing; Software reliability; Automatic static analysis; Testing resource allocation; Defect prediction; Fault prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Decision support systems; Weighted overlap dominance; Imprecision; Interval degrees; Semi-equivalence; Decision attitudes; Robust preferences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Aquifer storage and recovery; Recovery effectiveness; Neural networks; Sensitivity analysis; Decision support systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Decision support systems; Behavioral models; Auctions/bidding; One-shot decision theory; Throwing away/overbidding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Advanced manufacturing; Binary or zero-one programming; Construction project management; Composite; Decision support systems; Linear modeling theory; Network configuration; Prefabricated building products; Supply chain management; Uncertain reliability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Biomedical signal processing; Decision support systems; Feature extraction; Supervised learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پشتیبانی تصمیم; Uncertainty; Fuzzy logic system; Interval type-2 fuzzy logic systems; Decision support systems; Output uncertainty score;