کمبود

در این صفحه تعداد 349 مقاله تخصصی درباره کمبود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کمبود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمبود; Medico-social establishments for children; Médicalisation of the information systems; Handicap; Deficiency; Incapacity; Special education; Établissements médicosociaux pour enfants; Médicalisation des systèmes d'information; Handicap; Déficience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمبود; Butyrylcholinestérase; Pharmacogénétique; Déficit; Variant atypique; Curarisation prolongée; Enfant; SuccinylcholineButyrylcholinesterase; Pharmacogenetics; Deficiency; Atypical variant; Prolonged neuromuscular blockade; Child; Succinylcholine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمبود; EMSA; electrophoretic mobility shift assay; FAD; flavin adenine dinucleotide; FMN; flavin mononucleotide; NF-κB; nuclear factor κB; RT-PCR; reverse transcriptase polymerase chain reaction; Cell cycle; Cell stress; Deficiency; Protein folding; Riboflavin