سلول های بنیادی پالپ دندان

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی پالپ دندان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی پالپ دندان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; Bone marrow; bone marrow cells; bone marrow transplantation; dental pulp; dental pulp regeneration; dental pulp stem cells; green fluorescent protein; hematopoietic stem cells; mesenchymal stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; α-SMA; alpha- smooth muscle actin; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain derived neurotrophic factor; bFGF or FGF2; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CIMT; const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; (DPSCs); dental pulp stem cells; (BrdU); 5-bromo-2'-deoxyuridine; (LRCs); label-retaining cells; Apoptosis; Dental pulp; Stem cells; Transplantation; Mice (ICR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; C-reactive protein; dental pulp stem cells; diabetic neuropathy; hyperalgesia; inflammatory cytokines; intramuscular administration; nerve conduction velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; AD-MSCs; adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; ANG-1; angiopoietin-1; ANG-2; Angiopoietin-2; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BME; β mercaptoethanol; BM-MNCs; bone marrow-derived mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DAPI; 4,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; DPSCs; dental pulp stem cells; EGF; epidermal growth factor; FBS; fetal bovine serum; FGF; fibroblast growth factor; GDNF; glial cell-derived neurotrophic factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; Dental pulp stem cells; Aggressive periodontitis; Periodontal inflammation; Stem cell therapy; Inflamed dental pulp; Tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; Human urine; Integration-free iPSCs; Recombinant tooth; Bioengineered tooth; Dental epithelium; ifhU-iPSCs; integration-free human urine induced pluripotent stem cells; E14.5; Embryonic day 14.5; hESC; human embryonic stem cell; DPSCs; Dental pulp stem ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; AGS; absorbable gelatin sponges; ALP; alkaline phosphatase; α-MEM; alpha minimum essential medium; CPC; cetylpyridinium chloride; DMSO; dimethyl sulfoxide; DPSCs; dental pulp stem cells; DSP; dentin sialoprotein; DSPP; dentin sialophosphoprotein; FBS; fe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; Polymers; Nanomaterials; Dental tissue regeneration; Enamel; Dentin; Periodontal/alveolar bone regeneration; Nanofibers; Scaffolds; Ceramics; ECM; extra cellular matrix; HAp; hydroxyapatite; RGD; arginine-glycine-aspartic acid sequence; PA; peptide amphip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پالپ دندان; adMSCs; adipose-derived MSCs; AIS; acute ischemic stroke; AKI; acute kidney injury; AMI; acute myocardial infarction; BMP-7; bone morphogenetic protein 7; CCl4; carbon tetrachloride; CDCs; cardiosphere-derived cells; CM; conditioned medium; CPCs; cardiac