دگزوسی سیتیدین کیناز

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره دگزوسی سیتیدین کیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دگزوسی سیتیدین کیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; Chemotherapy; Imaging; Pancreatic cancer; Pathology; Radiotherapy; Targeted therapy; 18FDG-PET; 18F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography; 5FU; 5-fluorouracil; α-SMA; α-smooth muscular actin; AA; amino acid; APA; adapted physical activity; ATP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; dFdC; 2′,2′-difluoro-2′-deoxycytidine (Gemcitabine); hENT1; human equilibrative nucleoside transport protein 1; dCK; deoxycytidine kinase; dFdU; 2′,2′-difluorouridine; CDA; cytidine deaminase; [18F]FAC; 1-(2-deoxy-2-[18F]fluoro-β-d-arabinofuran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; ALL; Acute lymphoblastic leukemia; AML; Acute myeloid leukemia; AUC; Area under the curve; AZA; 5-azacytidine; 5-aza-CdR; 2′-deoxy-5-azacytidine; 5-aza-CR; 5-azacytidine; AZN; Azanucleosides; BED; Biologically effective dose; BSC; Best supportive care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; ACEIs; angiotensin converting enzyme inhibitors; ANOVA; analysis of variance; ATRA; all-trans retinoic acid; dCK; deoxycytidine kinase; IC50; half-maximal (50%) inhibitory concentration; PFS; progression-free survival; RARs; retinoic acid receptors; RXRs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; ALL; acute lymphocytic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; Ara-C; cytarabine; Ara-CTP; cytarabine triphosphate; CDD; cytidine deaminase; dCK; deoxycytidine kinase; DP; dipyridamole; FBS; fetal bovine serum; hENT1; human equilibrative nucleoside transpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; dCK; deoxycytidine kinase; pSer-74-dCK; dCK phosphorylated at Ser-74; ATM; ataxia telangiectasia mutated; PP; Ser/Thr phosphatase; PP1; Ser/Thr protein phosphatase 1; PP1c; catalytic subunit of PP1; PP2A; Ser/Thr protein phosphatase 2A; PP2Ac; catalytic s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; 5′-NT; 5′-nucleotidase; APE1/Ref1; Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1/redox-factor-1; CDA; Cytidine deaminase; cN; Cytosolic 5′-nucleotidase; CXCL12; C-X-C motif chemokine 12; CXCR4; C-X-C motif chemokine receptor 4; dCK; Deoxycytidine kinase; dCT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; Nucleoside Transporters; Drug Metabolism; Pancreatic Cancer; Biomarker; CI; confidence interval; dCK; deoxycytidine kinase; hENT1; human equilibrative nucleoside transporter 1; HR; hazard ratio; OS; overall survival; PDAC; pancreatic ductal adenocarcinoma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; araC; 1-β-arabinofuranocylcytosine; dCK; deoxycytidine kinase; dFdC; 2′,2′-difluorodeoxycytidine; 5-FdUrd; 5-fluorodeoxyuridine; RNAi; RNA interference; shRNA; short-hairpin RNA; siRNA; short-interfering RNA; SFPQ; splicing factor proline/glutamine-r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; ADA; adenosine deaminase; 5BU; 5-Bromo uracil; AdR; deoxyadenosine; cdN; cytosolic 5′-deoxynucleotidase; cNI; cytosolic 5′-nucleotidase I; cNII; cytosolic 5′-nucleotidase II; cpm; counts per minute; dCK; deoxycytidine kinase; dGK; deoxyguanosine kin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; 5′-NT; 5′-nucleotidase; AC; adjuvant chemotherapy; CDA; cytidine deaminase; dCK; deoxycytidine kinase; DFS; disease-free survival; EUS-FNA; endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration; FFPE; formalin-fixed paraffin-embedded; hENT1; human equil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; Deoxycytidine kinase; Computer aided molecular design; Docking simulation; Homology modeling; Antiviral and anticancer therapyAra-C, cytarabine; aa, amino acid; CAMD, computer aided molecular design; c, crystal; CdA, cladribine; Cyd, cytidine; dCKc, human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; AZT; 3′-azido-2′,3′-dideoxythymidine; cN-1b; cytosolic 5′-nucleotidase 1b; cN-2; cytosolic 5′-nucleotidase; dCK; deoxycytidine kinase; dGK; deoxyguanosine kinase; DMEM; Dubelcco's modified Eagle's medium; DNC; deoxynucleotide carrier; dNK; deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دگزوسی سیتیدین کیناز; 2,3-BPG; 2,3-bisphosphoglycerate; 3TCMP; 2′-deoxy-3′-thiacytidine monophosphate; 5-EddU; 5-ethynyl-dideoxyuridine; 5′-NT; 5′-nucleotidase; ADA; adenosine deaminase; AK; adenosine kinase; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AML; acute myeloid leukem