دیوکلروفوز

در این صفحه تعداد 128 مقاله تخصصی درباره دیوکلروفوز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیوکلروفوز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیوکلروفوز; OP; organophosphorus pesticides; DDVP; dichlorvos; As; arsenic; AChE; acetylcholinesterase; LA; α-alpha-lipoic acid; DMSA; meso 2,3- dimercaptosuccinic acid; MiADMSA; monoisoamyl 2,3- dimercaptosuccinic acid; ROS; reactive oxygen species; GSH; reduced gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیوکلروفوز; CAT; catalase; CM; carbamate pesticide; DDVP; dichlorvos; DNPH; 2, 4-dinitrophenylhydrazine; FIDs; free induction decays; FT; Fourier transformation; 3-HB; 3-hydroxybutyrate; LD50; half-lethal doses; LDL/VLDL; low- and very low- density lipoprotein; MAL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیوکلروفوز; GFAP; glial fibrillary acidic protein; ACh; acetylcholine; AChE; ACh esterase; DDVP; dichlorvos; OPIDN; organophosphate-induced delayed neuropathy; FAAH; fatty acid amide hydrolase; NTE; neuropathy target esterase; MGMT; methyl guanine methyl transferase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیوکلروفوز; ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CHE; cholinesterase; CRE; creatinine; DDVP; dichlorvos; DM; deltamethrin; DMA; dimethylamine; DMG; dimethylglycine; FIDs; fr