روش چهار بعدی دیفرانسیل

در این صفحه تعداد 171 مقاله تخصصی درباره روش چهار بعدی دیفرانسیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش چهار بعدی دیفرانسیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Dynamic response; Differential quadrature method; Numerical inversion of Laplace transform; Galerkin method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Functionally graded sandwich micro-beam; Nonlocal strain gradient theory; First order shear deformation beam theory; Dynamic stability; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Geometrically exact beam theory; Curved beam; Vibration; Stability; Variational iterational method; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Coupled reaction-diffusion models; Trigonometric cubic B-spline functions; Differential quadrature method; Thomas algorithm; Travailing wave solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Buckling; Postbuckling; Functionally graded nanocomposite beam; Graphene platelet; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Thermal post-buckling; Functionally graded beam; Carbon nanotube-reinforced composite; Geometric imperfection; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Thermal buckling; Postbuckling; Graphene nanocomposite; Functionally graded plate; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Sandwich panel; Dirac delta function; Two-dimensional elasticity; Differential quadrature method; Static analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Postbuckling; Functionally graded materials; Carbon nanotube reinforced composites; Imperfection sensitivity; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Novel formulations; Differential quadrature method; Locally distributed stress; Thin rectangular plate; Buckling analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Kirchhoff plate; Moving load; Inertia effect; Rayleigh–Ritz method; Courant's penalty method; Differential quadrature method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Free vibration; Truncated conical shell panels; Functionally graded materials; Thermal environment; Differential quadrature method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; State space method; Numerical inversion of Laplace transform; Differential quadrature method; Functionally graded material; Annular sector plate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Differential quadrature method; BB-splines; Interpolation; Differential quasi-interpolants; Discrete quasi-interpolants; Error estimates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Curved carbon nanotubes; Geometric nonlinearity; Van der Waals nonlinearity; Differential quadrature method; Euler–Bernoulli theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش چهار بعدی دیفرانسیل; Postbuckling; Variable angle tow composites; Airy's stress function; Differential quadrature method;