آشنایی با موضوع

یکی از شناخته شده ترین روش های آنالیز حرارتی، آنالیز حرارتی تفاضلی Differential thermal analysis است. اساس روش آنالیز حرارتی تفاضلی یا DTA اندازه‌گیری اختلاف دمای نمونه مجهول و نمونه مرجع (شاهد) است. زمانی که دمای یک ماده مطابق الگوی خاصی در محیطی مشخص افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان به راحتی تغییری که در ویژگی های فیزیکی ماده پدید می‌آید را اندازه‌گیری کرد. منظور از ویژگی‌های فیزیکی، کمیت هایی مانند وزن، اندازه هندسی، ظرفیت حرارتی، هدایت الکتریکی و مانند آن است که با افزایش دمای نمونه تغییر می‌کنند. برای اندازه گیری این ویژگی ها، نمونه باید با سرعت مشخص تا دمای معینی گرم و در صورت نیاز، در این دما برای مدت زمان مشخصی نگهداری شود تا بتوان با کمک روش آنالیز حرارتی تفاضلی ویژگی‌های فیزیکی ماده را با دقت بالاتری محاسبه کرد. در این روش آزمایشگاهی ماده نمونه و مرجع را حرارت می‌دهند. دمای محفظه نمونه و مرجع با تنظیم از طریق کامپیوتر از دمای مبدا تا دمای مورد نظر با اشل ۱ درجه سانتیگراد تغییر می‌کند. دستگاه به هر دو نمونه انرژی یکسانی می دهد. میزان تغییرات دمای نمونه نسبت به مرجع را میسنجد. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر باشد دمای آن کمتر میشود و پیک گرفته شده در نمودار توان دستگاه نسبت به دما رو به پایین خواهد بود. اگر ماده نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به بالا خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت حرارتی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. در دستگاه‌های مدرن حد تشخیص پیک‌ها ۰. ۱ درجه سانتیگراد است. از این روش برای تبلور همدما و غیر همدما استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 323 مقاله تخصصی درباره آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; CNC; Differential thermal analysis; Coldhardiness; Low-temperature exotherms; High-temperature exotherms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; CEM; cement; FHS; Fibre Hemp Shiv; AS; aluminium sulphate; CM; complex mineralizer; CSH; Calcium Silicate Hydrate; DTA; differential thermal analysis; TG; thermogravimetry; L; lime; SP; superplasticizer; Hemp shiv; Cement; Composite; Long-term properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; DM; D-Mannitol; MEDM; Microencapsulated D-Mannitol; SEM; Scanning electron microscope; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TEOS; Tetraethylorthosilicate; DSC; Differential scanning calorimetry; TES; Thermal energy storage; PCM; Phase change ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Polymer; Hydration; Stiffness; Biointerface; Cellular processes; ECM; extracellular matrix; PEG; polyethylene glycol; PEO; poly(ethylene oxide); PEMs; polyelectrolyte multilayers; FN; fibronectin; PGs; proteoglycans; BMSCs; bone marrow stromal cells; Hap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Sawdust; Lightweight concrete; Sustainability; Energy efficiency; Volumetric stability; Thermal insulation; Flexural strength; Fracture toughness; CO2 emissions; AFM; Atomic force microscopy; BTU; British thermal unit; DTA; Differential thermal analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Co-processing; Lipids; Bio-oil; HVO; Biofuels; Hydroprocessing; Fluid catalytic cracking (FCC); Vegetable oils; ACE-R™; Advanced Cracking Evaluation; ACE™; Advanced Catalyst Evaluation; BEA; Zeolite Beta; BTY; Billion Metric Tons per Year; CAPEX; Capi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Carbon fibers; Graphite fibers; Emerging precursors; Lignin; Thermally induced crystal conversion; Void formation; Turbostratic; Glass-like; Graphitic; Orientation degree; Orientation recovery mechanisms; Carbon fiber defects; Lattice disorder; AA; acryla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Sorbents; Nuclear energy; Uranium; Radionuclide; ΔG°; Gibbs free energy; ΔH°; enthalpy; ΔS°; entropy; 2-PYMO; 2-hydroxypyrimidinolate; ABEC; aqueous biphasic extraction chromatography; AC; activated carbon; ACF; activated felt; ADC; acetylenedicarbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Monofuel; Nitrogen-based alternative fuel; Differential barometric analysis; Differential thermal analysis; Reaction mechanisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; ASTM; American Society for Testing and Materials; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; [CnMIM]Cl; 1-methyl-3-ankylimidazolium chloride; [CnMIM][[HSO4]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium; [CnMIM][[CH3COO]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium acetate; [BMIM]Cl; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Tomato plant feedstock; Biochar; Carbon footprint; Heavy metals; Urban agriculture; BQM; Biochar Quality Mandate; BTP; Biochar testing protocol; C; Carbon; CC; Climate change; CO2; Carbon dioxide; DSC; Differential scanning calorimetry; DTA; Differential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; ASD; amorphous solid dispersion; AUC; area under the curve; BCS; biopharmaceutics classification system; C; supersaturated drug concentration; CSat; drug saturation solubility; CFX; cefuroxime; CIP; ciprofloxacin; DLS; dynamic light scattering; DXT; dextr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; MWD; molecular weight distribution; DTA; differential thermal analysis; Depolymerization; Lignin-based resin; Two-step treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Vegetable oils; CNLS; Terpene; Eucalyptus tar; Coatings; AFM; atomic force microscopy; DTG; derivative thermogram; DSC; differential scanning calorimetry; DTA; differential thermal analysis; DMA; dynamic mechanical analyses; EIS; electrochemical impedance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; APP; ammonium polyphosphate; AZO; azoalkane, azocyclohexane; BISAZO; 4′,4-Bis(cyclohexylazocyclohexyl)methane (BISAZO); BR; brominated flame retardant Luvogard MB81/PE; DTA; differential thermal analysis; INAZO; tetrapotassium azo diphosphonate; LDPE; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; A-CSHs; amorphous calcium silicate hydrates; DTA; differential thermal analysis; P; phosphorus; Pi; phosphate; P-XRD; powder X-ray diffractometry; Q; silicate tetrahedron; 29Si MAS-NMR; 29Si magic-angle-spinning nuclear magnetic resonace; TG; thermogravim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Optical materials; Crystal growth; Differential thermal analysis; Dielectric properties; Optical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; CF; caffeine; CTA; citric acid; DEM; distinct element method; DSC; differential scanning calorimetry; DTA; differential thermal analysis; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; IR; infrared; LAG; liquid-assisted grinding; MSDS; material safety da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Differential Barometric Analysis; Differential Thermal Analysis; Chemical hydrogen storage; Nitrogen-based alternative fuel; Reaction mechanisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Composite materials; Nanostructures; Computer modelling; Differential thermal analysis; Glass transitions; Elastic properties; Dielectric properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; ∆Hf; heat of formation; AFVs; armour fighting vehicles; AP; ammonium nitrate; APFSDS; armour piercing fin stabilised discarding sabot; ATEC; acetyl triethyl citrate; C/M ratio; charge to mass ratio; CAB; cellulose acetate butyrate; CL-20; 2,4,6,8,10,12-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Phosphate glasses; Hydrogen absorption; Differential thermal analysis; Electrical measurements; Raman spectroscopy; X-ray powder diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Amorphous alloy; Crystallization kinetics; Differential thermal analysis; High magnetic field
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Thermal barrier coatings (TBCs); Calcium-magnesium-alumino-silicate (CMAS); Volcanic ash; Nickel-based single crystal superalloys; Environmental degradation; Differential thermal analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Thin films; Differential thermal analysis; X-ray diffraction topography; Electrical conductivity; Oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Freezing; Differential thermal analysis; Phenology; Temperature; Abiotic stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Differential thermal analysis; Borosilicate glasses; Non-isothermal process; Crystallization kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Poly(lactic acid); Polylactide; Macrodiols; Triblock copolymers; Chemical degradation; BD; 1,4-butanediol; DA; degradation agent(s); DAE; 1,2-diaminoethane; DAH; 1,6-diaminohexane; DH; dihydroxyl main product(s); DPE; dipentaerythritol; DSC; differential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; AC; alternative current; A/D; analog to digital; ADL; aerodynamic levitation; BESL; beam electrostatic levitator; BMG; bulk metallic glass; Caltech; California Institute of Technology; CCD; charge coupled device; CN; coordination number; CNT; classical nu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; ABS; Acrylonitrile butadiene styrene; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; AM; Acrylamide; APS; Aminopropyltrimethoxysilane; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; APTMS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; ATCC; American-type culture collection; BA; Butyl acryl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; Cu-ETP; electrolytic copper; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DTA; Differential Thermal Analysis; Er; Erythritol; FESEM; Field-emission Scanning Electron Microscopy; FT-IR; Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy; HT; High-temperature; HTXRD; High
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز حرارتی تفاضلی، گرماسنجی تفاضلی; μ-CT; micro-x-ray computed tomography; ACP; amorphous calcium phosphate; AFM; atomic force microscopy; DTA; differential thermal analysis; EDS; energy dispersive x-ray spectroscopy, often coupled with electron microscopy to determine what elements makeup