مدل ارتفاع دیجیتال (DEM)

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره مدل ارتفاع دیجیتال (DEM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل ارتفاع دیجیتال (DEM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل ارتفاع دیجیتال (DEM); Probabilistic floodplain mapping; Statistical approach; Probabilistic function; Flat watershed; Digital Elevation Model (DEM); Height Above Nearest Drainage (HAND);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل ارتفاع دیجیتال (DEM); Stochastic conditional simulation; Geographical Information System (GIS); Next-Generation NATO Reference Mobility Model (NG-NRMM); Digital Elevation Model (DEM); Soil moisture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل ارتفاع دیجیتال (DEM); Anthropogenic disturbance; Digital elevation model (DEM); Mining and excavation; Hidden material flows (HMF); Geographic information system (GIS); Construction minerals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل ارتفاع دیجیتال (DEM); salt marsh; habitat mapping; remote sensing; digital elevation model (DEM); linear discriminant analysis (LDA); classification and regression trees (CART)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل ارتفاع دیجیتال (DEM); Digital elevation model (DEM); Drainage network extraction; Airborne Light Detection and Ranging (LiDAR); Low relief area; D8 algorithm; Cuvelai Basin; Namibia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل ارتفاع دیجیتال (DEM); Groundwater; Karst; Electrical resistivity tomography (ERT); Digital elevation model (DEM); Hydrochemical; NW Tunisia