آشنایی با موضوع

روش گالرکین ناپیوسته (Discontinuous Galerkin) برای حل معادله موج به خصوص برای زمان های شبیه سازی طولانی به کار می رود. در بعضی موارد با مسایلی روبه رو هستیم که جواب یا مشتق های جواب دارای ناپیوستگی است‏، و از این دیدگاه استفاده از عناصر متناهی پیوسته مناسب این گونه مسایل نیستند. همچنین در حل بعضی مسایل با استفاده از روش گالرکین‏، ماتریس سختی‏، ماتریسی منفرد می شود. برای حل این مسایل از روش گالرکین ناپیوسته استفاده می کنیم. روش گالرکین ناپیوسته رده ای از روش عنصر متناهی است که درآن از توابع پایه ی به طور کامل ناپیوسته استفاده می شود. در این روش اغلب از توابع چندجمله ای قطعه ای به عنوان توابع پایه بهره می گیرد. یک بهبود روش گارکین ناپیوسته، روش گالرکین ناپیوسته ی موضعی است. ایده ی روش گالرکین ناپیوسته ی موضعی بازنویسی مناسب معادله با مشتقات پاره ای و تبدیل آن به یک دستگاه مرتبه اول است و پس از آن اعمال روش گالرکین ناپیوسته به روی دستگاه معادله است. حسابان کسری نامی برای تئوری انتگرال ها و مشتق ها از هر مرتبه دلخواه حقیقی یا مختلط است. معادلات از نوع کسری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
در این صفحه تعداد 410 مقاله تخصصی درباره روش گالرکین ناپیوسته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش گالرکین ناپیوسته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Discontinuous Galerkin; Prothero-Robinson example; Unsteady simulations; Incompressible Navier-Stokes equations; Implicit time integration; Peer methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Riemann solver; Generalized wave impedance; Solid-fluid coupling; Nonconformal meshes; Discontinuous Galerkin; Pseudospectral time domain algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; High order; Discontinuous Galerkin; Entropy conservation; Entropy stability; Compressible Euler; Summation by parts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Green-Naghdi equations; Discontinuous Galerkin; Internal penalty methods; High-order schemes; Free surface flows; Shallow water equations; Dispersive equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; r-Adaptivity; Shock tracking; High-order methods; Discontinuous Galerkin; Full space PDE-constrained optimization; Transonic and supersonic flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Inhomogeneous Fokker-Planck-Landau equation; Discontinuous Galerkin; Conservative spectral methods; Collisional plasma; Landau damping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Discontinuous Galerkin; Immersed boundary method; Moving body flow; Extended/unfitted DG; Incompressible Navier-Stokes equations; Fluid-structure interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Diffusion; Multilevel solver; Multigrid; Discontinuous galerkin; Finite element method; DG-FEM; Interior penalty; Diffusion synthetic acceleration; DSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; High-order spectral/hp element method; Discontinuous Galerkin; Adjoint methods; p-adaptation; Goal-based error estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Axisymmetric turbulent incompressible flow; RANS equations; Discontinuous Galerkin; Oil-water safety relief valves; Reynolds effects on valves discharge capability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Finite elements; Discrete maximum principle; Monotonicity; Shock capturing; Discontinuous Galerkin; Local extrema diminishing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Unsteady flows; Second derivative methods; Discontinuous Galerkin; Matrix-free approach; Preconditioning; Non-autonomous system; Modified extended BDF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Hybrid time-domain method; Linearized Euler equations; Fourier pseudospectral; Discontinuous Galerkin; Acoustic propagation problems; Complex geometries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Green-Naghdi equations; Discontinuous Galerkin; High-order schemes; Free surface flows; Dispersive equations; Unstructured meshes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; ABC; Arnold-Beltrami-Childress; CG; Conjugate Gradient method; DG; Discontinuous Galerkin; GAL; (Continuous) Galerkin; GMRES; Generalized Minimal Residual method; KSP; Krylov subspace iterative solver; MCP; Mixed complementarity problem; MP; Minimizat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته; Aeroacoustics; Large Eddy Simulation; Side-view mirror; Tonal noise; Aeroacoustic feedback loop; Direct noise computation; High order method; Discontinuous Galerkin; Spectral elements; Compressible Navier-Stokes equations; Laminar separation; Global insta