آشنایی با موضوع

روش گالرکین ناپیوسته رده ای از روش عنصر متناهی است که درآن از توابع پایه ی به طور کامل ناپیوسته استفاده می شود. در این روش اغلب از توابع چندجمله ای قطعه ای به عنوان توابع پایه بهره می گیرد. یک بهبود روش گارکین ناپیوسته، روش گالرکین ناپیوسته ی موضعی است. ایده ی روش گالرکین ناپیوسته ی موضعی بازنویسی مناسب معادله با مشتقات پاره ای و تبدیل آن به یک دستگاه مرتبه اول است و پس از آن اعمال روش گالرکین ناپیوسته به روی دستگاه معادله است. حسابان کسری نامی برای تئوری انتگرال ها و مشتق ها از هر مرتبه دلخواه حقیقی یا مختلط است. معادلات از نوع کسری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. روش گالرکین نائیوسته برای حل معادله موج به خصوص برای زمان های شبیه سازی طولانی به کار می رود. این روش ها دارای کارایی و دقت کافی به همراه سرعت همگرایی بالا می باشند که برای حل معادلات دیفرانسیل با جواب ناپیوسته به کار می روند. روش عنصرمتناهی گالرکین ناپیوسته روش مناسبی برای معادلات مشتق پاره ای کسری است به این دلیل که کارایی وانعطاف پذیری ومرتبه همگرایی بالا بدون تکرارهای بالا به دست می آید. ایده روش گالرکین ناپیوسته موضعی، بازنویسی معادله مشتق پاره ای مرتبه بالا به دستگاه های مرتبه اول است که در این صورت می توان روش گالرکین ناپیوسته را برای حل دستگاه به کار گرفت. عامل اصلی برای موفقیت در چنین روش هایی، طراحی و انتخاب مناسب شار عددی در اشتراک بین عنصر ها است. شارهای عددی به گونه ای انتخاب می شوند که پایداری و حل پذیری موضعی همه متغیر های کمکی معرفی شده برای تقریب مشتق جواب، را تضمین کند. حل پذیری موضعی از متغیرهای کمکی همان دلیلی است که در بعضی مراجع روش گالرکین ناپیوسته موضعی که به اختصار به ldg معروف است، روش دوگان گالرکین ناپیوسته و یا روش گالرکین ناپیوسته ترکیبی نام گذاری شده است.
در این صفحه تعداد 309 مقاله تخصصی درباره روش گالرکین ناپیوسته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش گالرکین ناپیوسته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Eigenvalue problem; Finite element method; A posteriori error estimates; Discontinuous Galerkin method; Primary: 65N30; Secondary: 65N25; 65N15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Shear flow; Heterogeneous multiscale methods; Molecular dynamics; Discontinuous Galerkin method; Soft matters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Macroscopic DTA model; Instantaneous emission model; Urban traffic flow; Traffic-related emissions; Discontinuous Galerkin method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Magnetic resonance imaging; Bloch model; FLASH-technology; Flowing spins; Incompressible medium; Discontinuous Galerkin method; Explicit Runge-Kutta methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Incompressible Navier-Stokes equations; Compressible Navier-Stokes equations; Low Mach number flow; Finite element method; Discontinuous Galerkin method; Fluid-structure interaction; 65N50; 65N15; 65D05;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Mantle convection; Computational geodynamics; Thermal convection; Compositionally stratified fluid; Composition advection; Finite element method; Entropy viscosity; Discontinuous Galerkin method; Particle methods; Volume-of-Fluid; Stokes equations; Bound
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Space fractional partial differential equations; Discontinuous Galerkin method; Finite element method; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Modified ghost fluid method; Compressible and incompressible Riemann problem; Discontinuous Galerkin method; Front tracking method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Nonlinear second-order ordinary differential equations; Discontinuous Galerkin method; A posteriori error estimates; Superconvergence; Adaptive mesh refinement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Shallow water equations; Spherical geometry; Curved surface; Moving frames; Discontinuous Galerkin method; High-order finite elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Discontinuous Galerkin method; Nonlinear ordinary differential equations; Superconvergence; A posteriori error estimation; Adaptive mesh refinement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; High-order methods; Flux Reconstruction; Discontinuous Galerkin method; Spectral difference method; Energy stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Laminated composite shells; Global-local shell theory; Dynamic structural analysis; Discontinuous Galerkin method; Cohesive-zone model; Total Lagrangian formulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Timestepping scheme; Discontinuous Galerkin method; Nonsmooth dynamics; Flexible multibody system; Impact; Index reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; Shallow water equations; Discontinuous Galerkin method; Moving water equilibrium; High order accuracy; Well-balanced; Positivity-preserving methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین ناپیوسته ; 65M30; 65M15Hybrid mixed element method; Discontinuous Galerkin method; Local mass balance; Miscible displacement problem