تجزیه و تحلیل عملکرد

در این صفحه تعداد 127 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Canola; Crop rotation; Glucosinolates; Microbial community; PLFA; Wheat; AM fungi; arbuscular mycorrhizal fungi; BGA; β-glucosidase enzyme activity; CV; canonical variate; DEA; dehydrogenase enzyme activity; DFA; discriminant function analysis; Gram−;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Greek-Cypriots; Cretans; Tibia; Sex estimation; Discriminant function analysis; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; AK; Available potassium; ALP; Alkaline phosphatase; AP; Acid phosphatase; ARS; Arylsulfatase; BGL; β-Glucosidase; CV; Coefficient of variation; DFA; Discriminant function analysis; DHA; Dehydrogenase; DOC; Dissolved organic carbon; DOM; Dissolved organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Spinal Cord Injury; Cervical; Thoracic; Clip compression; Magnetic resonance imaging; Forelimb; Gait analysis; Motor neuron survival; Principal component analysis; Discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Electronic nose; Foodborne illness; Quality control; Multivariate pattern analysis; ANN; artificial neural network; ART; adaptive resonance theory; CA; cluster analysis; DA; discriminant analysis; DFA; discriminant function analysis; FCM; fuzzy c-means; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Skeletal remains; Clavicle; Anatomical features; Sex estimation; Bilateral asymmetry; Discriminant function analysis; Fracture management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; GOF; goodness of fit; RMSE; root mean squared error; KW; Kruskal-Wallis H-test; DFA; discriminant function analysis; PCA; principal components analysis; Sediment fingerprinting; Mixing model; Sediment source ascription; Sediment contribution; River catc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Chukchi Sea; Stable isotopes; Carbon; Nitrogen; Food webs; Organic matter assimilation; Discriminant function analysis; Cluster analysis; Trophic guilds; Microbial food web
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Forensic Anthropology Population Data; Temporal changes; Cranial measurements; Discriminant function analysis; Sexual dimorphism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; VBNC; viable but nut culturable; MLST; multi-locus sequence typing; MALDI-TOF; matrix assisted laser desorption ionisation-time of flight; MS; mass spectrometry; SMM; shotgun mass mapping; PCR; polymerase chain reaction; ERIC; enterobacterial repetitive i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Forensic anthropology; Sexual dimorphism; Stature estimation; Scapula; Discriminant function analysis; Regression equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Tsunami deposit; Storm deposit; Provenance; Trace elements; Mineral compositions; Grain size parameters; Cluster analysis; Principal component analysis; Bootstrap analysis; Discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Tsunami deposit; Storm deposit; Provenance; Trace elements; Mineral compositions; Grain size parameters; Cluster analysis; Principal component analysis; Bootstrap analysis; Discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; Gila cf. eremica; Cyprinidae; New populations; Discriminant function analysis; Northwest MexicoGila cf. eremica; Cyprinidae; Nuevas poblaciones; Análisis de función discriminante; Noroeste de México
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عملکرد; asl; above sea level; CA; cluster analysis; DF; discriminant function; DFA; discriminant function analysis; DoE; Department of Environment, Malaysia; FA; factor analysis; HCA; hierarchical cluster analysis; HACA; hierarchical agglomerative cluster analysi