دائمی جداسازی

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره دائمی جداسازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دائمی جداسازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; Surface confined ionic liquid; LSER; Ionization; Cation impact; Dissociation constants; Methanol–water mixtures; Acidic and basic solutes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; BSA; bovine serum albumin; CE; capillary electrophoresis; CNC; computer-numerical-control; CK; creatine kinase; CVDs; cardiovascular diseases; DI; de-ionized; E. coli; Escherichia coli; EMV; electro-magnetic valve; EtBr; ethidium bromide; Kd; dissociation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; l(+)-lactic acid; Polyethyleneglycol; Quint-Viallard (QV) conductivity equation; Dissociation constants; Limiting molar conductivity; Ionic liquid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; BQ; benzoquinone; CPET; coupled electron transfer; Crpic; Chromium (III) picolinate, (CrIII (pic)3); CV; cyclic voltammograms; DMF; dimethyl formamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; ΔEp; ΔEp = Ep2 − Ep1; Ep1; is the peak potential of the original peak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; Electrolyte conductivity; Sodium oxacillin; Sodium cloxacillin; Sodium dicloxacillin; Sodium nafcillin; Aqueous solutions; Limiting ion conductances; Dissociation constants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; C4 photosynthesis; PEP carboxylase; C4 specific inhibitor; Weed; Selective herbicide; aa; amino acid; AG 1433; 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-6,7-dimethylquinoxaline; DCDP; 3,3-Dichloro-2-(dihydroxyphosphinoyl-methyl)-propenoate; DMF; N,N-Dimethylformamide; DMSO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دائمی جداسازی; 3-Amino-1-hydroxypropylidenebisphosphonic; 3-Dimethylamino-1-hydroxypropylidenebisphosphonic; 3-Morpholino-1-hydroxypropylidenebisphosphonic acids; Calcium; Magnesium; Stability constants; Complexes; Dissociation constants; Micelles;