ضریب توزیع

در این صفحه تعداد 286 مقاله تخصصی درباره ضریب توزیع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب توزیع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; Polar drugs; Diffusion; Hydrophobic thickness; Area modulus; Polar surface area; ASA; acetylsalicylic acid; Calcein; 3,3-bis[N,N-bis(carboxymethyl)-aminomethyl]fluorescein; CMC; critical micellization concentration; CS−1; compressibility modulus; CW STE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; Pharmaceuticals; Antidepressants; Norfluoxetine; Metabolization; Carcinus meanas; Metacarcinus cancer; AUC; area-under-the-curve; B; brain; Clb; body clearance; DC; distribution coefficient; DG; digestive gland; ESI; electrospray ionization; FLX; fluoxeti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; Co; cortex; D; distribution coefficient; Fa; fat tissues; FLARE; Fluorescence-Assisted Resection and Exploration; He; heart; LN; lymph nodes; MB; methylene blue; Me; medulla; Ne; nerve; NIR; near-infrared; OX; oxazine; QY; quantum yield; ROI; region of in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; BV; bed volume (L); C; metal concentration (mg·L− 1); D; distribution coefficient; DOE; design of experiments; E; metal retention efficiency (%); M; mass resin (g); PLS; pregnant liquid solution; PLS1; pregnant liquid solution from mineral leaching; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; log D; distribution coefficient; log P; partition coefficient; NCEs; new chemical entities; PBS; phosphate buffer saline; SGF; Simulated gastric fluid; SIF; Simulated intestinal fluid; RP-HPLC; reverse-phase high-performance liquid chromatography; tR; ret
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; Isotope; Absorption; Porous; Diffusion; Decay; Chain; IR; Injective reservoir; DR; Diffusive reservoir; DC; Diffusion coefficient; DIC; Distribution coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; BMC; Biopartitioning micellar chromatography; CCC; Counter-current chromatography; CHI; Chromatographic hydrophobicity index; D; Distribution coefficient; DP-RTC; Dual-point retention time correction; HBC; Hydrogen-bond count; IAM; Immobilized artificial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; ADME; absorption/distribution/metabolism/excretion; BBB; blood-brain barrier; CD3OD; tetradeuteromethanol; CDCl3; deuterochloroform; CH2Cl2; dichloromethane; C log D; distribution coefficient; C log P; calculated partition coefficient; CNS; central
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; Clog P; calculated log P; DNP; dictionary of natural products; GBIF; global biodiversity information facility; HBA; hydrogen bond acceptor; HBD; hydrogen bond donor; log D; distribution coefficient; log P; partition coefficient; MWT; molecular weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; KD; distribution coefficient; D; hydrodynamic dispersion coefficient; R; retardation factor; Carbamazepine; Mobility; Sorption; Emerging Contaminant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; BTC; breakthrough curve; CPB; composted pine bark; CR; coir; CSM; composted sheep manure; DEA; deethyl atrazine; DET; deethyl terbuthylazine; DET; deisopropil atrazine; DOM; dissolved organic matter; ESI; electrospray ionization; GUS; groundwater ubiquity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب توزیع; Influenza; Virus; Neuraminidase; Inhibitor; Pharmacokinetics; Molecular modeling; BQLKEXSYWRBWQK-AFMQGRBTSA-N; AUC; area under the concentration-versus-time curve; CC50; 50% cytotoxicity concentration; CL; clearance; CPE; cytopathic effect; D; distributio