پیوند های دی سولفید

در این صفحه تعداد 93 مقاله تخصصی درباره پیوند های دی سولفید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوند های دی سولفید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; IF; intermediate filament; TEM; transmission electron microscopy; STEM; scanning transmission electron microscopy; KAP; keratin-associated protein; Trichocyte keratin; Electron microscopy staining artefact; X-ray diffraction pattern; Disulfide bonds; Inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; ATP; adenosine triphosphate; HPLC; high performance liquid chromatography; Bioluminescence imaging; Protein folding; Protein engineering; Protein domain; Disulfide bonds; Bioinformatics; Structure prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; Intra-molecular reactions; Disulfide bonds; Collision-induced dissociation; Cysteine sulfinyl radical; Radical migration; Disulfide bond scrambling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; Disulfide bonds; Cyclic peptide; Cyclotide; GraftingBBI, Bowman Birk inhibitor; BTD-2, baboon θ-defensin 2; CCK, cyclic cystine knot; CsA, Cyclosporin A; GC-C, guanylyl cyclase C; GPCR, G-protein coupled receptor; HIV, human immunodeficiency virus; kB1, k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; Fab; monovalent Fragment-antigen binding; F(ab')2; bivalent Fab; Fc/2; constant fragment of IgG heavy chain; Fd; variable fragment of IgG heavy chain; LC; light chain; IdeS; cysteine protease from Streptococcus pyogenes; IgdE; cysteine protease from Str
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; Rye flour; Protein extractability; Apparent molecular weight; SE-HPLC; SDS-PAGE; Disulfide bonds; dm; dry matter; DTT; dithiothreitol; EP; extractable proteins; HMW; high molecular weight; LMW; low molecular weight; MW; molecular weight; MMW; medium molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; hIAPP; human IAPP; rIAPP; rat IAPP; APRs; aggregation-prone regions; STEM; scanning-transmission electron microscopy; ssNMR; solid-state Nuclear Magnetic Resonance; RMSF; root mean square fluctuation; ASA; accessible surface area; TERS; Tip-Enhanced Raman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; Pull; pullulan; LA; lipoic acid; Pull-LA-CLNPs or CLNPs; core-crosslinked pullulan nanoparticles; Pull-LA-NCLNPs or NCLNPs; non-crosslinked pullulan nanoparticles; ASGPR; asialoglycoprotein receptor; PTX; paclitaxel; AHG; anhydroglucosidic; Pullulan; Disu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; BVMO; Baeyer-Villiger monooxygenase; CHMO; cyclohexanone monooxygenase; PAMO; phenyl acetone monooxygenase; ABD-F; [4-aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]; TCEP; [Tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride]; DS; disulfide; Cyclohexanone mono
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; BVMO, Baeyer–Villiger monooxygenase; CHMO, cyclohexanone monooxygenase; DTT, dithiothreitol; MD, molecular dynamics; PAMO, phenylacetone monooxygenaseBaeyer–Villiger monooxygenase; Computational design; Disulfide bonds; Thermostability; Flavoprotein; Enzy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; mAb; monoclonal antibody; IgG; immunoglobulin G; CHO; Chinese hamster ovary; TXN1; thioredoxin 1; TXN2; thioredoxin 2; GLRX; glutaredoxin; NT; non-targeting gene; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; shRNA; short-hairpin RNA; Thioredoxin; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند های دی سولفید; RMSD; root mean square deviation; PDB; Protein Data Bank; Trx; thioredoxin; TrxR; thioredoxin reductase; SsTrxA2; Sulfolobus solfataricus Trx A2; SsTrxA1; Sulfolobus solfataricus Trx A1; EcTrx; Escherichia coli Trx; TtTrx; Thermus thermophilus Trx; SpTrx;