اسید داکوزاگزوائونیک

در این صفحه تعداد 1675 مقاله تخصصی درباره اسید داکوزاگزوائونیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید داکوزاگزوائونیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Adipose-derived stem cells; Omega-3 fatty acids; Angiogenesis; Angiopoietin-1; IL-6; IL-8; ADSC; adipose-tissue derived stem cells; ALna; alpha linoleic acid; Ang-1; angiopoietin-1; bFGF; basic fibroblast growth factor; CLA; conjugated linoleic acid; DHA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; α-LNA; α-linolenic acid; BDI-II; Beck Depression Inventory II; BHT; butylated hydroxytoluene; COX; cycolooxygenase; CYP; cytochrome p450; DHA; docosahexaenoic acid; DSM-V; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Microalgae; Biofuel; Amine; Extraction; [C4-mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; [C4-mim][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; DCHA; dicyclohexylamine; DHA; docosahexaenoic acid; DMCHA; N,N-dimethylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Breast cancer; Insulin; Omega-3 free fatty acids; Insulin signal pathway; shp2; ALA; α-linolenic acid; ANOVA; analysis of variance; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FFA; free fatty acid; TBST; Tris-buffered saline with Tween 20;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; CNO; Coconut oil; SNO; Sunflower oil; LSO; Linseed oil; LA; Linoleic acid (18:2, n-6); ARA; Arachidonic acid (20:4, n-6); ALA; α-linolenic acid (18:3, n-3); DHA; Docosahexaenoic acid (22:6, n-3); Linseed oil; Curcumin; Nanoemulsion; Bioavailability; Phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Low molecular weight chemical chaperone; Chronic kidney disease; Thioflavin T; Endoplasmic reticulum stress; 4-phenylbutyrate; Docosahexaenoic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; ACTB; β-actin; ADIPOQ; adiponectin; ATGL; adipose triglyceride lipase; ALA; alpha-linolenic acid; C/EBP-β; CCAAT/enhancer-binding protein-β; COX; cyclooxygenase; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Arachidonic acid; Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic acid; Polyunsaturated fatty acids; Very low-birth-weight infants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AGBL2; ATP/GTP binding protein-like 2; BMPR1A; Bone morphogenetic protein receptor, type 1A; CLEC3B; C-type lectin domain family 3; C1QTNF1; C1q and tumor necrosis factor related protein1; DDAH1; Dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1; DEGs; Differenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; PUFA; polyunsaturated fatty acids; ACE; angiotensin I converting enzyme inhibitors; FPH; fish protein hydrolysates; BHA; butylated hydroxyl anisole; BHT; butylated hydroxyl toluene; BSE; bovine spongiform encephalopathy; FMD; foot-and-mouth disease; Ca; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; aHEI; alternative healthy eating index; ALA; α-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; AREDS2; Age-Related Eye Disease Study 2; BMI; body mass index; CI; confidence interval; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FFQ; food
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Arachidonic acid; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Omega-3; Perinatal depression; Polyunsaturated fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Breast cancer risk; Dietary pattern; n-3 polyunsaturated fatty acids; Tumor subtype; Diet; DHA; docosahexaenoic acid; DHQ-1; diet history questionnaire-I; EPA; eicosapentaenoic acid; ER; estrogen receptor; LCPUFA; long chain polyunsaturated fatty acids; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; CLA; conjugated linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; IL; interleukin; LA; linoleic acid; NEFA; non-esterified fatty acid; NL; neutral lipid; PBMC; peripheral blood mononuclear cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ALA; α- linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DWB; Dry Weight Basis; EFAs; Essential fatty acids; EFSA; The European Foods Safety Authority; EPA; Eicosapentaenoic acid; FA; Fatty acids; FAME; Fatty Aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Lipid mediators; Skeletal muscle; Electrospray ionization (ESI); LC-MS/MS MRM; Restricted access media (RAM); Matrix effects; AA; arachidonic acid; AEA; arachidonoyl ethanolamide; ALA; α-linoleic acid; COX; cyclooxygenase; DHA; docosahexaenoic acid; 17,1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; ANOVA; analysis of variance; CFU; colony forming units; DM; dry matter; DHA; docosahexaenoic acid; DoH; degree of hydrolysis; EAA; essential amino acids; EPA; eicosapentaenoic acid; FAME; fatty acid methyl ether; GC-FID; gas chromatograph-flame ionization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; AMs; alveolar macrophages; BAL; bronchoalveolar lavage; BM; bone marrow; BMDMs; bone marrow-derived macrophages; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; DHA; docosahexaenoic acid; G-CSF; granul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Acc1; acetyl coenzyme A carboxylase alpha; Cer; ceramide; Elovl5 and Elovl6; fatty acid elongase 5 and 6; Fads1 and Fads2; fatty acid desaturase 1 and 2; DHA; docosahexaenoic acid; DHP; dihydroprogesterone; Fas; fatty acid synthase; GalCer; C17 mono-sulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; breast milk; cognitive development; early life nutrition; maternal and child health epidemiology; AA; Arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; DHA; Docosahexaenoic acid; EDEN; Etude des Déterminants pré- et postnatals précoces du développement et de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; EFA; essential fatty acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; ARA; arachidonic acid; LA; linoleic acid; ALA; ɑ-linolenic acid; BW; body weight; PIT; passive integrated transponder; K; krill; KA; krill and anchovy; A; anchovy; FL; fork
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Randomized controlled trial; fetal programming; asthma; allergies; long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids; DHA; Docosahexaenoic acid; EPA; Eicosapentaenoic acid; HR; Hazard ratio; OR; Odds ratio; PUFA; Polyunsaturated fatty acid; RCT; Randomized contr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-gamma-linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DiHDoHE; dihydroxy-docosahexaenoic acid; DiHDPE; dihydroxy-docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy-eic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; ALA; α-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; CHO; cholesterol; CM; chylomicrons; DET; differentially expressed transcripts; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; DS; development stage; DT; dietary treatment; DW; dry weight; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; nutrition; neonate; microbiota; DHA; Docosahexaenoic acid; EPA; Eicosapentaenoic acid; HF-PUFA; High-fat polyunsaturated fatty acid; LC-PUFA; Long chain-polyunsaturated fatty acid; ME; Module eigengene; OTU; Operational taxonomic unit; PCR; Polymerase cha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Marine bioactive compounds; Metabolic engineering; Terpenoids; Omega-3 polyunsaturated fatty acids; Marine natural drugs; Squalene; Astaxanthin; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; MS; mass spectrometry; NMR; nuclear magnetic resonance; HPLC; high performance chromatography; PC; phosphatidylcholine; PE; phosphatidylethanolamine; PI; phosphatidylinositol; PG; phosphatidylglycerol; PS; phosphatidylserine; PA; phosphatidic acid; SM; sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Lipid apheresis; Hyperlipoproteinaemia; Gas chromatography; omega-3 PUFA; n-3-PUFA; omega-3 polyunsaturated fatty acids; n-6-PUFA; omega-6 polyunsaturated fatty acids; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; AA; arachidonic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; ASC; adult stem Cell; ASN; auditory sensory neurons; Atoh1; protein atonal homolog 1; bFGF; basic fibroblast growth factor; bHLH; basic helix-loop-helix; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BMP4; bone morphogenetic protein 4; CDK; cyclin-dependent ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; BA; bioanalytical; BE; bioequivalence; LC/MS; MS liquid chromatography-tandem mass spectrometry; SPE; solid phase extraction; LLE; liquid-liquid extraction; PP; protein precipitation; HPLC; high performance liquid chromatography; FDA; food and drug admi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AAPH; 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride; AMVN; 2,2′-Azobis(2,4-dimethylvaleronitrile); Asc; ascorbate/ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluen; BME; (1-biphenyl-4-yl-1-methyl-ethyl)-tert-butyl diazene; BME•; 1-biphenyl-4-yl-1-met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; SPM; specialised pro-resolving mediators; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; 18-HEPE; 18-hydroxyeicosapentaenoic acid; 10 S; 17S-DiHDoHE, 10 S,17S-dihydroxydocosahexaenoic acid; 14-HpDHA; 14-hydroperoxydocosahexaenoic acid; 14-HDHA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; ALA; alpha-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; D5D/D6D; delta-5/delta-6 desaturase; DiHDPE; dihydroxy docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy eicosatrienoic acid; DiHOME; dihydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; COX; cyclooxygenase; d; deuterated; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy-docosahexaenoic acid; HEPE; hydroxy-eicosapentaenoic acid; HETE; hydroxy-eicosatetraenoic acid; HpETE; hydroperoxy-eicosatetraen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Epidemiology; Prospective cohort study; Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic acid; Omega-3 fatty acids; Omega-6 fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AGPATs; 1-acylglycerol-3-phosphate-O-acyltransferases; BBB; blood-brain barrier; CDP; cytidine diphosphate; Cer; ceramide; CerPCho; ceramide phosphocholine or sphingomyelin; DAG; diacylglycerol; DHA; docosahexaenoic acid; CoA; coenzyme A; FA; fatty acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood brain barrier; RAGE; Receptor for Advanced Glycation End products; AGE; advanced glycation end products; DHA; docosahexaenoic acid; TLR4; toll like receptor 4; IL1β; interleukin 1 beta; Aβ; amyloid beta; NLRP3; NACHT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; 2OAA; 2-hydroxyarachidonic acid; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; AA; arachidonic acid; C-Pu; caudate-putamen; CCA; common carotid artery; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; COX; cyclooxygenase; DHA; docosahexaenoic acid; ECA; external carotid artery; FFA; free f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; Systematic review; Meta-analyses; Saturated fat; Polyunsaturated fat; Heart attack; Heart death; Cohort studies; Interventions; MUFA; monounsaturated fat; PUFA; polyunsaturated fat; AA; arachidonic acid; LA; linoleic acid; EPA; eicosipentaenoic acid; DPA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید داکوزاگزوائونیک; AA; arachidonic acid; ABCA1; ATP binding cassette transporter A1; ACAT; acyl coenzyme A: cholesterol acyl transferase; apo; apolipoprotein; CE; cholesteryl esters; CHD; coronary heart disease; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EPA; ei