گیرنده های دوپامین

در این صفحه تعداد 168 مقاله تخصصی درباره گیرنده های دوپامین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده های دوپامین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorder; D1/D2; dopamine receptors; DSM; diagnostic and statistical manual of mental disorders; IQ; intelligence quotient; LD; learning disorders; OCD; obsessive compulsive disorder; PT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; Antipsychotic drugs; Drug repurposing; Cancer treatment; Histone deacetylases; Phenothiazines; MSSA; methicillin-susceptible Staphylococus aureus; MRSA; methicillin-resistant; S. SSRIs; selective, serotonin reuptake inhibitors; MAOIs; monoamine oxidase in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; Dopamine neurons; Serotonin neurons; Dopamine receptors; Electrophysiology; Spared nerve injury; Allodynia; Neuropathic pain; Rostromedial tegmental nucleus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; Hedonic Mechanisms; Homeostatic Mechanisms; Macronutrients; Dysregulation; AGRP; agouti-related protein; ARC; arcuate nucleus; DAT; dopamine transporter; DRD1; dopamine receptors; DRD2; dopamine receptors D2; HFHS; high fat, high sugar; NAc; nucleus accum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; Cocaine; Lateral habenula; Glutamate transmission; Aversion; Dopamine receptors; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4- propionic acid; AP5; DL-2-amino-5-phosphono-valeric acid; DA; dopamine; DNQX; 6, 7-dinitroquinoxaline-2, 3-dione; Hb; Habenula c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; CREB; cAMP-response element binding protein; D1R; D1 receptors; D2R; D2 receptors; DA; dopamine; DLS; dorsolateral striatum; DMS; dorsomedial striatum; DS; dorsal striatum; FI; fixed interval; LTCCs; L-type calcium channels; NAc; nucleus accumbens; RI; ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; DA; dopamine; DOPAC; dihydroxyphenylacetic acid; HVA; homovanilic acid; MPP+; 1-methyl-4-phenylpyridinium ion; MPTP; 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine; PD; Parkinson's disease; SN; substantia nigra; SNc; substantia nigra pars compacta; SNr; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; Parkinson's disease; Neuroinflammation; Dopamine receptors; Astrocytes; Microglia; AUC; area under curve; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DARs; dopamine receptors; DAT; dopamine transporter; DnR; dopamine receptor n; DnRKO; DnR knockout; FBS; fet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; AUD; alcohol use disorder; BK; big potassium; BNST; bed nucleus of the stria terminalis; CAMKII; calcium/calmodulin dependent kinase II; CeA; Central Amygdala; CTA; conditioned taste aversion; DA; dopaminergic; DAR; dopamine receptors; D1R; dopamine recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های دوپامین; Monocrotophos pesticide; Sea urchin; Cholinergic system; Dopaminergic system; Developmental neurotoxicity; AChE; acetylcholinesterase; ACh; acetylcholine; 5-HT; serotonin; DA; dopamine; MCP; monocrotophos; hpf; hour post fertilization; ChAT; acetyltransfe