آشنایی با موضوع

واژه تنش به هر عاملی که روی گیاه تاثیر منفی گذاشته و از بیان کامل پتانسیل ژنتیکی یک یا چند صفت جلوگیری می‌کند، اطلاق می‌شود. تنش‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: 1- تنش‌های محیطی (غیر زیستی)، 2- تنش‌های غیر محیطی (زیستی). تنش‌های محیطی مانند خشکی، دماهای بالا و پایین و شوری خاک در کنار تنش‌های غیر محیطی مانند آفات، بیماری‌ها و علفهای هرز بطور نامطلوبی جوانه زنی، رشد گیاه و در نهایت تولید محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهند. خشکی شایع ترین نوع تنش محیطی است که بطور تقریبی موجب محدودیت تولید در 25درصد از اراضی جهان شده است. به طور کلی به هر عامل خارجی که نتیجه‎اش نرخ رشد کمتر از حد معمول باشد، تنش گرفته می‎شود یعنی هر عاملی که مراحل متابولیک طبیعی یک گیاه را به وقفه می‎اندازد، محدود می‎کند یا به طور زیان‎آوری تسریع می‎کند. تنش آبی هم به عدم وجود آب کافی هم به وجود آب اضافه در اطراف گیاه گفته می‎شود. در حالت اول که در نتیجه خشکی و یا کمبود آب بوجود می‎آید تحت عنوان تنش کمبود آب شناخته می‎شود که با تنش خشکی مترادف است. رایج‎ترین تعریف خشکی در کشاورزی توسط آدمیدس و همکاران (1989) مطرح شده است. آنها معتقدند که کمبود یا تنش رطوبت هنگامی افزایش می‎یابد که تقاضای تبخیر اتمسفر بالای برگها (یعنی تبخیر و تعرق پتانسیل) ETP از ظرفیت و توانایی ریشه‎ها برای استخراج آب از خاک (یعنی تبخیر و تعرق واقعی) ETA تجاوز نموده و فراتر می‎رود. در کشاورزی منظور از خشکی کمبود آب بصورت طبیعی است. اگر گیاه بطور مصنوعی در معرض تنش آب قرار داده شود، واژه «تنش کمبود آب» ETA بکار می‎رود. در نهایت در مورد گیاه زراعی خشکی را می‎توان بعنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب تعریف کرد. چنانچه در اثر خشکی هوا رطوبت داخلی گیاه کمتر از 50 درصد مقدار عادی خود شود، گویند گیاه دچار «کمبود آب» Water Dessication یا از دست دادن آب شده است و چنانچه رطوبت گیاه کمتر از مقدار عادی خود ولی بالاتر از 50 درصد مقدار عادی باشد «گیاه پسابیده» Evaporative Dehidration شده است. تنش خشکی که موجب از دست دادن آب بصورت مایع شود را تنش اسمزی گویند. بنابراین تنش خشکی به تنهایی مفهوم دقیقی ندارد. نوع خشکی در مناطق مختلف در طول فصل زراعی متفاوت است و ممکن است: 1ـ پیوسته بوده و شدت آن دائماً زیاد شود. 2ـ فقط در اوایل فصل باشد. 3ـ فقط در اواخر فصل مصادف با دوره دانه‎بندی گندم باشد.
در این صفحه تعداد 595 مقاله تخصصی درباره تنش خشکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنش خشکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; AB; Aboveground biomass; CD; Cappelle Desprez; DS; Drought stress; HI; Harvest index; HT; Heading time; PH; Plant height; Pl; Plainsman V.; RDM; Root dry mass; RTND; Reproductive tiller number depression; SNSD; Seed number/spike depression; STI; Stress to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Drought stress; Genetic correlation; Heritability; Micronutrients; ANOVA; analysis of variance; GFeC; grain iron concentrations; GFeY; grain Fe yield; GPC; grain protein concentration; GZnC; grain zinc concentrations; GZnY; grain Zn yield; HI; harvest ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; (CC); canopy cover; (CT); conventional tillage; (DI); deficit irrigation; (DII); drought intensity index; (DSI); drought susceptibility index; (ET); evapotranspiration; (FI); full irrigation; (HM); harvest maturity; (LAI); leaf area index; (PAR); photosyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; PAM; pulse amplitude modulation; WW; well-watered; WD; water deficit; DAT; days after treatment; UV; ultraviolet; R; red; FR; far-red; Chl_Index; chlorophyll index; Flav_Dx; flavonol index from sensor dualex®4 scientific; NBI; nitrogen balance index; LED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Ascophyllum nodosum extract; Tomato; Drought stress; Dehydrin; Osmolytes; Plant biostimulant; Abiotic stress tolerance; 2-ME; 2-mercapthoethanol; ABA; abscisic acid; ANE; Ascophyllum nodosum extract; DW; dry weight; EBIC; European Biostimulant Industry Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; APX; Ascorbate peroxidase; Asc-Glu pathway; ascorbate-glutathione cycle; EL; electrolyte leakage; CAT; catalase activit; DHAR; dehydroascorbate reductase; DREBs; dehydration responsive element binding proteins; DRE/CRT; dehydration responsive element; Gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; ANOVA; analysis of variance; AsA; ascorbic acid; APX; ascorbate peroxidase; Car; carotenoid; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CRD; completely randomized design; DW; dry weight; EC; electrical conductivity; EL; electrolyte leakage; FW; fresh weight; HCA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; AMT; ammonium transporter; GOGAT; glutamate synthase; Gs; stomatal conductance; GS; glutamine synthetase; HPLC-MS/MS; high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry; NiR; nitrite reductase; NR; nitrate reductase; NRT; nitrate transporter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Bias correction; Climate change; Drought stress; Statistical downscaling; Regional climate model; Weather interpolation; CDF; Cumulative distribution function; GCM; Global climate model; MAE; Mean average error; MAP; Mean annual precipitation; RCM; Region
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; WthWS; with water stress; WoWS; without water stress; Embrapa; Brazilian Agricultural Research Corporation; IGD; Institute of Genome Development; USDA; United States Department of Agriculture; ANOVA; Analyzes of Variances; ICRISAT; International Crops Res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Melissa officinalis; Drought stress; Essential oil; Total phenolic content; Total flavonoid content; Rosmarinic acid; FRAP antioxidant capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Agave salmiana; Drought stress; In vitro; Saponin; Phenolic compounds; Antioxidant activity; MS; Murashige and Skoog; PEG; Polyethylene-Glycol; ORAC; Oxygen radical absorbance capacity; TP; Total Phenolic; AOX; Antioxidant Capacity; PE; Protodioscin equi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; ADL; acid detergent lignin; AWC; available water content; DMY; above-ground dry matter yield; DMYirrigated; above-ground dry matter yield in irrigated plots; DMYrainfed; above-ground dry matter yield in rainfed plots; GAI; green area index; IPAR; cumulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; ANOVA; Analysis of Variance; ARW.g.; Absolute Rhizosheath Weight; CRI; Crops Research Institute; CSIR; Council for Scientific and Industrial Research; DW(s); Dry Weight(s); FC; Field capacity; FW; Fresh Weight; l.s.d.; Least Significant Difference; MDSR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش خشکی; Abscisic acid; Drought stress; Perennial ryegrass; Paclobutrazol; Trinexapac-ethyl; (TE); Trinexapac ethyl; (PAC); Paclobutrazol; (ABA); Abscisic acid; (PGRs); plant growth regulators; (RWC); relative water content; (EL); electrolyte leakage; (H2O2 conten