انتشار مواد مخدر

در این صفحه تعداد 1313 مقاله تخصصی درباره انتشار مواد مخدر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتشار مواد مخدر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار مواد مخدر; AL; sodium alginate; CpHCl; ciprofloxacin hydrochloride; FDA; Food and Drug Administration; PCL; polycaprolactone; PLA; polylactic acid; PGLA; poly(lactic-co-glycolic acid); PEO; polyethylene glycol, poly(ethylene oxide); PVA; poly(vinyl alcohol); PVP; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار مواد مخدر; Dissolution test; Carotenoid; Non-everted rat intestinal sac model; Intestinal permeation; Food regulation; Drug release; USP apparatus II;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار مواد مخدر; ACF, aceclofenac; NC, nanocrystals; ACF-NC, aceclofenac nanocrystals; FE-SEM, field emission scanning electron microscopy; DSC, differential scanning calorimetry; DW, distilled waterAceclofenac (ACF); Nanocrystals (NC); Solubility; Drug release; Cell viab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار مواد مخدر; Metformin hydrochloride (PubChem CID: 14219); glyceryl trimyristate (PubChem CID: 11148); glyceryl distearate (PubChem CID: 114690); Metformin hydrochloride; Taste masking; Lipid pellets; Cold extrusion; Electronic tongue; Drug release; Spheronization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار مواد مخدر; Chitosan (PubChem CID: 71853); α-Glycerophosphate (PubChem CID: 14754); β-Glycerophosphate (PubChem CID: 6101544); Lactic acid (PubChem CID: 612); Giemsa stain (PubChem CID: 13735); Hematoxylin (PubChem CID: 442541); Eeosin (PubChem CID: 11048); Methano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار مواد مخدر; Microwave-assisted microemulsion; Solid lipid nanoparticles; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; Drug release; Release kinetic models; LPS-induced inflammation;