هدف قرار دادن مواد مخدر

در این صفحه تعداد 437 مقاله تخصصی درباره هدف قرار دادن مواد مخدر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هدف قرار دادن مواد مخدر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; Nanotechnology; Immunotherapy; Sustained release; Nanorobots; EPR; Immuno-oncology; Nanocrystals; Drug targeting; API (active pharmaceutical ingredient);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; ALG; alginate; Cm; capreomycin; CHI; chitosan; DPIs; dry powder inhalers; E; ethambutol; EC; ethyl cellulose; ECM; extracellular matrix; Eto; ethionamide; FPF; fine particle fraction; HA; hyaluronic acid; HIP/PCA; hydrophobic ion-pairing/precipitation wit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; ABC; ATP-Binding cassette; ARPE-19; human retinal pigment epithelial cells; BBB; blood-brain barrier; BCRP; breast cancer resistant protein; CNS; central nervous system; 3D-QSAR; 3-Dimensional Quantitative Structure Activity; ELC; elacridar; LAT1; l-Type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; doxorubicin hydrochloride (Pubmed CID 443939); DPPC (Pubmed CID 452110); DSPC (Pubmed CID 94190); DPPG2 (no Pubmed CID available; CAS 495403-05-9); gadodiamide (Pubmed CID 153921)Thermosensitive liposomes; Phosphatidyloligoglycerol; Laser; Drug targeting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; Nasal drug delivery; Nose to brain; Formulation; Drug targeting; Brain delivery; Nasal devicesCNS, central nervous system; BBB, blood-brain barrier; CSF, cerebrospinal fluid; IGF-I, insulin growth factor-I; AUC, area under the curve; DTE, direct targeting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; SM; synovial membrane; MW; molecular weight; PBS; phosphate buffered saline; ECM; extracellular matrix; HCT; hydroxyethylmethacrylate-Co-trimethylammoniumpropylacrylamid (HEMA-Co-TMAP); GAG; glycosaminoglycan; BSA; bovine serum albumin; PEG; polyethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; Emulsion; Nanoemulsion; Intravenous; Parenteral; Drug targeting; Drug delivery system; Manufacturing; Materials; Ingredients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; radiolabeling; aggregation; formulation; fluorescence spectroscopy; reperfused hepatic infarction; distribution; mononuclear phagocyte system; autoradiography; drug targeting; drug effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; Antitumor agents; Chemotherapy; Drug targeting; Positron emission tomography; Sigma-1 receptor; Sigma-2 receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; AKI; acute kidney injury; ApoE; apolipoprotein E; a.u.; arbitrary units; AUC; area under the curve; Alix; ALG-2-interacting protein X; Chol; cholesterol; DLin-MC3-DMA; heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl 4-(dimethylamino)butanoate; DSPC; 1,2-distearoyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدف قرار دادن مواد مخدر; Inflammatory bowel disease; Drug targeting; Crohn's disease; Colitis ulcerosa; Targeted drug delivery; Particular drug delivery systems; Biological drug delivery systems;