محتوای ماده خشک

در این صفحه تعداد 35 مقاله تخصصی درباره محتوای ماده خشک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محتوای ماده خشک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; bA; rate constant for autotrophic biomass lysis; BCOD; biodegradable COD among total COD; BOD5; biological oxygen demand for 5 days; CCI; concentration in inert soluble organic matter; Cimeasured; measured concentrations for pollutant i; CIP; concentratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; DMY; dry matter yield; DMC; dry matter content; SMY; specific methane yield; MHY; methane hectare yield; Nm3; standard cubic meter; oDM; organic dry matter; Biogas; Methane yield; Dry matter yield; Dry matter content; Perennial crops; Maize;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; ABA; abscisic acid; ANOVA; analysis of variance; CCE; calcium carbonate equivalent; DM; dry matter content; ET; crop evapotranspiration; FC; field capacity; IAA; indoleacetic acid; LWP; leaf water potential; P; phosphorous; ROS; reactive oxygen species; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; PPD; post-harvest physiological deterioration; DMC; dry matter content; PT; pasting temperature; PV; peak viscosity; HPV; hot paste viscosity; CPV; cool paste viscosity; FV; final viscosity; DSC; differential scanning calorimeter; ΔH; gelatinization enth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; Vegetation water content; Live fuel moisture content; Water thickness; Dry matter content; Radiative transfer models; Spectral indices; Fire occurrence; Wildfire; Fire risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; Sweet potato; Ipomoea batatas; Carotenoids; Environment; Dry matter content; Minerals; Recommended daily allowance; Vitamin A deficiency; VAD; Biodiversity; Varietal differences; Genetic variability in nutrient content; Horticulture; Agricultural practice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; Carrot; Moisture content; Dry matter content; Total sugar content; α-Carotene content; β-Carotene content; Sampling plan; Contribution rate; Analysis of variance; Distribution of concentration; Seasonality; Regionality; Food composition; Data compilation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; Leaf chlorophyll; Leaf area index; SPOT; AIRS; MODIS; Spectral reflectances; Canopy reflectance model; Inverse modeling; Atmospheric correction; Markov clumping; Leaf mesophyll structure; Dry matter content; Green reflectance; Near-infrared reflectance; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای ماده خشک; BPa; basal protocol for alginate beads without cryoprotectants; BPb; basal protocol for alginate beads with cryoprotectants (1.62 M glycerol + 0.32 M sucrose); D; dehydration; DM; dry matter content; LN; liquid nitrogen; PAR; photosynthetic active rad