آشنایی با موضوع

مدیریت سمت تقاضا demand-side management به اختصار DSM یک برنامه مدیریتی مربوط به برنامه ریزی، اجرا وکنترل تمامی فعالیت های اجرایی است که اثرات مطلوبی بر روی مصرف انرژی الکتریکی گذاشته است و یکی از مهم ترین توابع در شبکه هوشمند است که مشترکان به تصمیم گیری آگاهانه در مورد مصرف انرژی الکتریکی اجازه می یابند و به کاهش تولید در تقاضای بار پیک کمک می کند و منحنی بار را تغییر شکل می دهد. این نتایج پایداری شبکه هوشمند را افزایش می دهد، به خوبی هزینه انرژی الکتریکی و آلودگی هوا را کاهش می دهد. استراتژی های سیستم مدیریت سمت تقاضا در بسیاری از سیستم های مدیریت انرژی به صورت سنتی اجرا می شود و الگوریتم ها و تکنیک های خاص آن به کار گرفته می شوند. علاوه براین استراتژی های موجود فقط تعدادی محدود بارهای قابل کنترل از انواع مختلف را مدیریت می کند. کاربرد جدیدتر DSM کمک به کاربرهای شبکه در برقراری تعادل تولید متناوب از واحدهای بادی و خورشیدی است به ویژه وقتی‌که زمان و بزرگی انرژی با تولید انرژی تجدید پذیر تداخل ندارند. واژه DSM در سال‌های 1973 و 1979 در پی بحران های انرژی مطرح شد. دولت های بسیاری از کشورها، توانایی برخی برنامه ها را برای مدیریت تقاضا، دست‌کاری کردند. انواع سیستم های مدیریت سمت تقاضا: 1- راندمان انرژی: استفاده از توان کمتر با کار یکسان. 2- پاسخ تقاضا: هرگونه پاسخ به تقاضا در زمان‌های پیک مصرفی، تغییر بار برآیند، تولید بادی و خورشیدی، کمک به تمامیت انرژی‌های تجدید پذیر تغییر پذیر 3- پاسخ دینامیک: تعجیل یا تأخیر تجهیزات با چند ثانیه برای افزایش فاکتور گوناگونی.
در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand Response; Price elasticity matrix; Demand side management; Volt/Var control; OpenDSS; Smart grids
مقالات ISI مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Smart grid; Demand side management; Demand response; Distributed energy resources; Renewable energy resources; Microgrid; Smart meters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; demand response; demand side management; energy sector; greenhouse gas emmisions; industry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Sustainable production scheduling; Personnel scheduling; Energy modeling; Volatile energy price; Demand side management; Cost estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand response (DR); Demand side management; Apartment-type factory; Flatted factory; Industrial building; Peak demand; Peak reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Advanced metering infrastructure (AMI); Smart meters; Energy management tools (EMT); Energy conservation; Demand side management; Distributed energy resources; Behavioral energy conservation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand side management; Real time pricing; Genetic algorithms; Wind energy; Renewable energy; Optimisation; Water pumping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; VPP; Virtual Power Plant; SG; Smart Grid; AMI; Advanced Metering Infrastructure; DSM; Demand Side Management; DER; Distributed Energy Resource; NTL; Non-Technical Losses; TL; Technical Losses; T&D; Transmission & Distribution; CT; Current Transformer; VEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Energy management; Battery management; Li-ion battery; Extended Kalman filter; Photovoltaic; Smart grid; Demand side management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; BRA; base residual auction; CP; capacity performance; CPP; critical peaking pricing; CSP; curtailment service provider; DAM; day-ahead market; DR; demand response; DSM; demand side management; DY; delivery year; EDC; electric distribution company; EE; ene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Variable energy resources; Demand side management; Enterprise control; Social welfare; Electricity baseline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Renewable energy sources; Demand side management; Power system losses; Power plants operating costs; Interior point method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand side management; Wet appliances; Photovoltaic systems; Peak shifting; Self-consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Smart microgrid; Renewable generation; Demand side management; Demand response program;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand response; Demand side management; Smart grid; Internet of things (IoT); Flexibility; Low carbon energy systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand Side Management; Energy planning; Flexibility index; Generation Expansion Planning; Peak deficit system; Renewable Energy Technologies; Supply Side Management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Sustainable mining; Solar energy; Battery energy storage system; Semi-autogenous grinding mill; Demand side management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Electrical appliances; Stochastic modelling; Markov chain; Occupant behaviour; Demand side management; Cluster algorithm; Residential energy use; Energy planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; D1; Q4; Q5; Choice experiment; Demand side management; Electricity market; Energy policy; Demand response; Load control; Smart grids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand side management; Optimization technique; Smart grid; Renewable energy; Appliance scheduling; Load balancing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Electrolysers; Power-to-gas; Hydrogen mobility; Demand side management; Nuclear power utilisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Home energy management system (HEMS); Energy consumption scheduling; Demand side management; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Production scheduling; Demand side management; Process networks; Power contracts; Mixed-integer linear programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Biofuel; Ecological effect; Socioeconomic effect; Energy policy; Demand side management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Demand side management; Operating schedule of processing units; Differential evolution; Particle swarm optimization; Artificial bee colony; Cost saving
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Active network management; Distributed energy resources; Distributed generation; Demand side management; Energy storage systems; Optimal operation of smart distribution networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت سمت تقاضا، مدیریت تقاضای انرژی; Energy system modelling; Supply-demand grid balancing; Energy scenario; Heat electrification; Climate change; Demand side management