رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده

در این صفحه تعداد 274 مقاله تخصصی درباره رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Phthalocyanines; Metal complex dyes; Square wave voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy; Dye sensitized solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; Organic dye; High-order aggregation; Electronic coupling; Molecular dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; Natural dyes; Anthocyanin; Photoelectric conversion efficiency; Extraction time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Carbon nanotubes; Dye sensitized Solar cells; Chirality selection; Photovoltaics; Thin films; Titanium dioxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; meta-Fluorine substituted phenyl spacer; Cyanoacrylic acid; Carbazole derivatives; N-containing donors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; Photoanode modification; Photoelectrochemical properties; Magnesium acetate; Manganese acetate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; Nanostructured indium tin oxide; Titania thin films; Core–shell electrodes; Cobalt redox couples; Organic electrolytes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Indoline dyes; Dye sensitized solar cells; Ultrafast spectroscopy; Dye aggregation; Titanium dioxide nanoparticles; Zinc oxide nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Organic dyes; Dye sensitized solar cells; Heterocyclic azo dyes; Density functional theory; Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; Inkjet printing; Ionic liquid electrolyte; Stability; Viscosity; Sealing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; ethyl isopropyl sulfone solvent; redox electrolyte; dye sensitized solar cells; thermal stress; stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ سلول های خورشیدی حساسیت شده; Dye sensitized solar cells; Organic sensitizer; Fluorine substitution; Benzothiadiazole; Substituent effect;