بارگذاری پویا

در این صفحه تعداد 266 مقاله تخصصی درباره بارگذاری پویا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بارگذاری پویا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگذاری پویا; Micropiles; Soil-foundation-superstructure interaction; Dynamic loading; Shaking table test; Phase difference; Translational interaction factor; Bending moment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگذاری پویا; Aluminum tube; Finite element analysis; Longitudinal crack; Composite patch; Dynamic loading; Delamination onset; Dinit; damage index; H; step function; h; thickness of the tube; KI, KII, KIII; stress intensity factors in mode-I, II and III of fracture; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگذاری پویا; Composite materials structures; Marine structures; Fluid-structure interaction; Dynamic loading; Experimental modeling; Impact; Structural response; Hydroelastic effects; Constant velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگذاری پویا; EDCC; ECC; FRC; Eco-Friendly Ductile Cementitious Composite; Engineered Cementitious Composite; Fiber Reinforced Concrete; High Strain Rate; Tensile Strength; Dynamic Effect; Dynamic Loading; High Rates of Loading; Strain Rate Effect; Loading Rate Effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگذاری پویا; Fibre-reinforced concrete; Fibre modification; Dynamic loading; Wave propagation; Tailored material; Material characterisation; Bond behaviour37N15; 74H05; 74H35; 74J10; 74J20
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگذاری پویا; Dynamic loading; Partition of unity enrichments; Mixed-mode interface fracture; Orthotropic bi-materials; Oscillatory stress and displacement fields; Interaction integral method;