بینی بینی

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره بینی بینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بینی بینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; GC-MS; gas chromatography and mass spectrometry; RM; red maturity; HS-SPME; headspace solid phase micro-extraction; PDMS/DVB; polydimethylsiloxane-divinylbenzene; PCA; principal component analysis; GM; green maturity; FAA; free amino acid; YM; yellow ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; Asphalt odor emissions; Pavement engineering; Asphalt additives; Wax; Warm mix asphalt; Odor suppressant additive; Odor measurement; Artificial olfactory system; e-Nose; Rheology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; AD; anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; E-nose; electronic nose; DNA; deoxyribonucleic acid; FAN; free ammonia nitrogen; FM; fresh matter; GC; gas chromatography; HDS; historical data set; HNR; high nitrogen input reactor; HRT; hydrau
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; AA; acrylic acid; CA199; carbohydrate antigen 199; CE; counter electrode; CEA; carcinoembryonic antigen; Cyt c; cytochrome c; DMA; dimethylaminoethyl methacrylate; DPV; differential pulse voltammetry; EGDMA; ethylene glycol dimethacrylate; E-nose; electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; Artificial intelligence methods; Pattern recognition; Neural networks; Genetic algorithms; Fuzzy systems; Hybrid systems; Evolutionary-neural systems; Tea; E-nose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; PCA; Principal Component Analysis; LDA; Linear Discriminant Analysis; CA; Cluster Analysis; GC-MS; gas chromatography and mass spectrometry; HS-SPME; headspace solid phase micro-extraction; PDMS/DVB; polydimethylsiloxane-divinylbenzene; E-nose; electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; Breath research; Exhaled breath condensate (EBC); Exhaled breath aerosol (EBA); Volatile organic compounds (VOCs); Analytical techniques; Biomarkers; 1D; one-dimensional; ADME; absorption, distribution, metabolism, and excretion; AOP; adverse outcome path
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بینی بینی; Carbon nanotubes (CNT); Conductive polymer nanocomposites (CPC); Volatile organic compound (VOC); Discrimination; Principal component analysis (PCA); E-nose; Spray layer by layer (sLbL); Hierarchical structures