مدیریت مبتنی بر اکوسیستم

در این صفحه تعداد 173 مقاله تخصصی درباره مدیریت مبتنی بر اکوسیستم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت مبتنی بر اکوسیستم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Large Marine Ecosystems; Ecosystem-based management; Global environment facility; Transboundary waters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Alaska Natives; Aleutian Islands; Cooperative management; Ecosystem-based management; Fishery acoustic survey; Protected species; North Pacific Ocean; Steller sea lion; Walleye pollock;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Marine spatial planning; Ecosystem-based management; Coastal infrastructures; Food-web modelling; Decision-support tool;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Environmental management; Port management; Ecosystem-based management; Integrated coastal zone management; Ecosystem services; DPSIR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Ecosystem-based management; Anthropogenic disturbances; Cumulative effects; Ecopath model; Jiaozhou Bay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Access; Biophysical abundance; First Nations; Food-social-ceremonial harvest; Ecosystem-based management; Provisioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Antarctica; CCAMLR; Ocean governance; Consensus management; Ecosystem-based management; Marine protected areas; Climate change; IUU;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Marine spatial planning; Science community stakeholders; Oregon; Marine resource management; GIS; Nearshore research inventory; Ecosystem-based management; Ocean research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Human wellbeing; Indicators; Ecosystem-based management; Integrated ecosystem assessment; Social-ecological system; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Ecosystem-based management; Regulation of industrial activity; Use conflicts; Oil and fishing industries; Norway and Vietnam;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; LFI; large fish indicator; IBTS; international bottom trawl survey; EU; European Union; MFSD; marine strategy framework directive; OSPAR; Oslo-Paris convention for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic; EcoQO; ecological qual
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Disaster risk reduction; Ecosystem-based management; Ecosystem services cascade model; Green and blue infrastructure; Nature-based solutions; Resilience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Environmental status; Trophic indicators; Ecosystem-based management; Ecopath with Ecosim; EcoTroph;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت مبتنی بر اکوسیستم; Ecosystem-based management; Collaborative management; Governance; Marine management; Networks; Network management;