میدان های الکتریکی

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره میدان های الکتریکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میدان های الکتریکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان های الکتریکی; Skin-derived precursors; Electric field; Cell migration; Galvanotaxis; Substrates; Co-cultures; SKPs; Skin-derived precursor cells; NPCs; Neural precursor cells; EFs; Electric fields;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان های الکتریکی; Polymers; Block copolymers; Electric fields; Soft matter; Small-angle scattering; Alignment; AC; alternating current; AFM; atomic force microscopy; BCC; body centered cubic; BCP; block copolymer; CDS; cell dynamic simulations; CH; cyclohexane; CMC; consta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان های الکتریکی; Multi-lamellar vesicles; Self-assembling; 2D colloidal crystals; Electric fields; Metallic coatings; Lithography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان های الکتریکی; tCS; tDCS; tACS; Transcranial direct current stimulation; Transcranial alternating current stimulation; Electric fields; Targeted stimulation; Multifocal stimulation; Human head model; TES; NIBS; fMRI; PET; rs-fcMRI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان های الکتریکی; Transmission electron microscopy; Electron holography; Field mapping; Electric fields; Magnetic fieldsMicroscopie électronique en transmission; Holographie électronique; Cartographie de champs; Champs électriques; Champs magnétiques
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان های الکتریکی; AC; Alternating current; DC; Direct Current; DEP; Dielectrophoresis; DMSP; dimethylsulfoniopropionate; EC; Electrocoagulation; ECF; Electro-coagulation-flotation; ECH; Electrochemical harvesting; EF; Electric Field; HVED; High Voltage Electric Discharge;