طیف سنجی امپدانس الکتریکی

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی امپدانس الکتریکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی امپدانس الکتریکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; CDI; Capacitive deionization; EPD; Electrophoretic deposition; CNT; Deposited carbon nanotube; MWCNTs; Multi-walled carbon nanotubes; CV; Cyclic voltammetry; EIS; Electrical impedance spectroscopy; Carbon nanotube; Water treatment; Desalination; Capacitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Cucumber; Electrical impedance spectroscopy; Functional ingredient; UV-C irradiation; Persimmon; Storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Membrane surface charge density; Electrical impedance spectroscopy; Membrane roughness fractal dimension; Membrane potential; Transport numbers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Fractional models; Modeling; Odd random phase excitation; Sensor; Glucose; Electrical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Polar polymers; Polymer electrolytes; Electrical impedance spectroscopy; Impedance plots; Arrhenius model; Vogel-Tammann-Fulcher (VTF) model; Reformulated Arrhenius model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Electrical impedance spectroscopy; Osteopenia; Rat cortical bone; Femur; Tibia; Dielectric dispersion model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Electrical impedance spectroscopy; Skin cancer cells; Skin normal cells; Cell proliferation; Equivalent circuits;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Mesoporous structures; Electrical impedance spectroscopy; Proton conductivity; Porous Phosphate Heterostructure; Gas sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Cell membrane damage; Confocal laser scanning microscopy; Electrical impedance spectroscopy; Equivalent circuit; Potato tuber; Texture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Surfactant; Electrical impedance spectroscopy; Critical micelle concentration ionic emulsifier; Conductometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Surface plasmon resonance; Electrical impedance spectroscopy; Label-free multiparametric real-time monitoring; Amyloid beta fibrils; Cellular dynamics; Cellular platform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Electrical impedance tomography; Thin film; Flexible gold electrode array; Biocompatible; Gold electrode phantom; Electrode surface profile; Electrical impedance spectroscopy; Resistivity images; EIDORS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Electrical impedance spectroscopy; Skin electrical properties; Biological measurement; Electrical treatment; Transdermal drug delivery; Biological system modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Carbon capture and storage; Carbon dioxide absorption; Monoethanolamine; Electrical impedance tomography; Electrical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; C; capacitance; C1; extracellular capacitance; C2; intracellular capacitance; DCE; distributed circuit element; EIS; electrical impedance spectroscopy; R; resistance; R1; Extracellular resistance; R2; intracellular resistance; Impedance analysis; Electric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; μEIS; micro-electrical impedance spectroscopy; μEoN-DP; microEIS-on-a-needle for depth profiling; VN; Veress needle; DI; discrimination index; PBS; phosphate buffered saline; RM-ANOVA; repeated-measures analysis of variance; CPE; constant phase element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی امپدانس الکتریکی; Japanese radish; Thermal treatment; Pectin methylesterase; Texture; Electrical impedance spectroscopy; Cell wall structure;