تشخیص الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 878 مقاله تخصصی درباره تشخیص الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشخیص الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; Self-assembled monolayer; Protease detection; Human neutrophil elastase; Electrochemical detection; Methylene blue-tagged peptides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; AUC0→10h; area under curve; BHT; butylated hydroxytoluene; ECD; electrochemical detection; HPLC; high-performance liquid chromatography; Lmax; maximum level; ROUT; robust regression and outlier removal; TCA; trichloroacetic acid; Multivitamin; Dietary s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; Boron-doped diamond electrode; Tetracycline; Emergent pollutant in water; Electrooxidation process; Electrochemical detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; 1HMRS; proton magnetic resonance spectroscopy; 5-HT; serotonin; Ach; acetylcholine; ACN; acetonitrile; Asp; aspartate; ATP; adenosine triphosphate; BEH; ethylene bridged hybrid; BMIMPF6; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; CBQCA; 3-(4-carboxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; 3-O-MD; 3-O-methyldopa; CV; coefficient of variation; DA; dopamine; DHBA; 3,4-dihydroxybenzylamine; E; epinephrine; ECD; electrochemical detection; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; FLD; fluorescent detection; HVA; homovan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; aCg; anterior cingulate cortex; aIns; anterior insular cortex; BLA; basolateral nucleus of the amygdala; CE; central nucleus of the amygdala; core; core of the nucleus accumbens; DA; dopamine; DLO; dorsolateral orbitofrontal cortex; DLS; dorsolateral stri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; Polydopamine (PDA); Sorption-based extraction; Adsorbents; Sample pretreatment; Solid-phase extraction (SPE); Solid-phase microextraction (SPME); Stir bar sorptive extraction (SBSE); Magnetic solid-phase extraction (MSPE); AA; acrylamide; BMOs; binary met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; API; active pharmaceutical ingredient; LC; liquid chromatography; IEX; ion exchange chromatography; HILIC; hydrophilic interaction chromatography; IPC; ion-pair chromatography; micel; micellar chromatography; NPLC; normal phase chromatography; RPLC; rever
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; Honey; Adulteration; Authenticity; Chemometrics; Metabolomics; AFGP; 2-acetylfuran-3-glucopyranoside; ANN; artificial neural networks; ATR; attenuated total reflectance; BPN; back propagation network; C3; Calvin and Benson cycle; C4; Hatch-Slack cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص الکتروشیمیایی; Food analysis; Food composition; Polyphenols; Electrochemical detection; Tyrosinase sensor; Amperometric detectionGallic acid (PubChem CID: 370); Tartaric acid (PubChem CID: 875); Catechol (PubChem CID: 289); Phenol (PubChem CID: 996)