اندازه گیری های الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره اندازه گیری های الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندازه گیری های الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Microbially induced corrosion (MIC); Biofouling; Stainless steel; Brackish sea water; Electrochemical measurements; Ennoblement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Inhibition biosensor; Escherichia coli; Shewanella oneidensis; Optical measurements; Electrochemical measurements; Cyclic voltammogram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Nanostructures; Electrochemical measurements; Electron microscopy; Raman spectroscopy; Transmission electron microscopy (TEM); Crystal structure; Defects; Electrochemical properties; Microstructure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; 3003 aluminum alloy; Corrosion behavior; Electrochemical measurements; Ethylene glycol; Temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Nanostructures; Oxides; Electrochemical measurements; Electrochemical properties; Cyclic voltammetry; Sensors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Nanostructures; Electrochemical measurements; Photoelectron spectroscopy; X-ray diffraction; Electrochemical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; DNA sensor; Mercury ions; Quartz crystal microbalance; Electrochemical measurements; Graphene; Plasma polymerized allylamine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Hybrid organic-inorganic coatings; Steel-reinforced concrete; Corrosion; Chloride; Electrochemical measurements; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های الکتروشیمیایی; Mild steel corrosion; Chlorococcum sp.; Electrochemical measurements; Gas Chromatography-Mass Spectrometry; Optical microscopy; DFT;