عنصر

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره عنصر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عنصر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر; Ca; calcium; Mn; manganese; Pb; lead; BASC-2; Behavioral Assessment System for Children, 2nd edition; ELEMENT; Early Life Exposures in Mexico to Environmental Toxicants; rDLM; Reversed Distributed Lag Model; WQS; weighted quantile sum regression; Dentine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر; BD; Tanner breast developmental stage; BPA; bisphenol A; DBP; dibutyl phthalate; DEHP; di-2-ethylhexyl phthalate; DHEA-S; dehydroepiandrosterone sulfate; ELEMENT; Early Life Exposure in Mexico to Environmental Toxicants; GM; geometric mean; HPG; hypothala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر; ADHD; attention-deficit hyperactivity disorder; cm3; cubic centimeters; CNS; Central Nervous System; CPT-II; Conners' Continuous Performance Test - Second Edition; CRS-R; Conners' Rating Scale - Revised; CUFsg; specific gravity adjusted child urinary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر; 3-PBA; 3-phenoxybenzoic acid; AMAI; Asociación Mexicana de Agencias de Investigación; BSID-IIS; Bayley Scales for Infant Development-2nd edition, Spanish version; cis-DCCA; cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid; DDT; p, p'