پوکی استخوان اندوخوردار

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره پوکی استخوان اندوخوردار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پوکی استخوان اندوخوردار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; PNE; prenatal nicotine exposure; GD; gestational day; POC; primary ossification center; OPG; osteoprotegerin; RANKL; receptor activator of NF-κB ligand; IUGR; intrauterine growth restriction; GC; glucocorticoid; TRAP; tartrate-resistant acid phosphatase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; OC; Osteochondrosis; TNF; tumor necrosis factor; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BAG-1; Bcl-2 associated athanogene-1; QH; Quarter Horse; TB; Thoroughbred; POA; Pony of the Americas; LCM; laser capture microdissection; OCT compound; optimal cutting temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Endochondral ossification; Human bone marrow derived mesenchymal stromal cells; Human nasal chondrocytes; Poly(ethylene glycol) hydrogel; TGFβ3-functionalization; Osteochondral tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Delayed fracture healing; Macrophage depletion; Osteoimmunology; Endochondral ossification; M1 and M2 macrophage phenotype;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; AC; articular cartilage; ACC; articular chondrocyte; CC; columnar chondrocyte; EC; early chondrocyte; EO; endochondral ossification; GP; growth plate; GPC; growth plate chondrocyte; HC; hypertrophic chondrocyte; JP; joint progenitor cells; OB; osteoblast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; MSCs; mesenchymal stem cells; VEGF; vascular endothelial growth factor; PDGF; platelet derived growth factor; TGF-β1 & TGF-β2; transforming growth factor beta 1 and 2; IGF; insulin-like growth factor; FGF-2; fibroblast growth factor-2; rhPDGF-BB; recomb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Vascular endothelial growth factor; Bone repair; Bone regeneration; Inflammation; Endochondral ossification; Membranous bone formation; Bone remodeling; Distraction osteogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Bipedal mouse; Scoliosis; Elevated osteopontin level; Erect position; Endochondral ossification; Enzyme linked immunosorbent assay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Heparan sulfate; Osteochondroma; Chondrocyte differentiation; Endochondral ossification; Indian hedgehog; Ihh; Signaling range; Exostoses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Heparan sulfate; Osteochondroma; Chondrocyte differentiation; Endochondral ossification; Indian hedgehog; Ihh; Signaling range; Exostoses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Osteochondrosis; Osteochondritis dissecans; Articular-epiphyseal cartilage complex; Endochondral ossification; Translational model; Pathogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Carassius auratus eggs; Sialoglycoprotein; OVX; Fracture healing; Endochondral ossification; Ca-SGP; sialoglycoprotein isolated from eggs of Carassius auratus; ALN; alendronate sodium; IL-1β; interleukin 1β; VEGF; vascular endothelial growth factor; MMP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Chondrocyte; Hypertrophy; Endochondral ossification; ATP6V0D2; Vacuolar H+-ATPase; ABH; alcian blue/haematoxylin/eosin/acid fuchsin stain; ATP6V0D2; vacuolar H+ ATPase V0 subunit d2; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Heterotopic ossification; Prophylaxis; Animal model; Retinoic acid receptor-γ agonist; Endochondral ossification; Traumatic extremity injury; Blast overpressure exposure; Bioburden; BMP; Bone morphogenetic proteins; CFU; Colony forming unit; COL1α1; Col
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Efn, ephrin; Osx, osterix; fl, floxed; MSC, mesenchymal stem cells; HSC, hematopoietic stem cellsEph/ephrin; Osterix; Endochondral ossification; Osteoprogenitors; Osteoclasts; Chondrocytes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوکی استخوان اندوخوردار; Ankylosing spondylitis; Indian Hedgehog; TNFα blockers; Anti-TNFα treatment; New bone formation; Endochondral ossification;