ترکیبات غشایی مصنوعی

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره ترکیبات غشایی مصنوعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات غشایی مصنوعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; EDCs; endocrine disrupting compounds; BWH; Brigham and Women's Hospital; 2,4-DCP; 2,4-dichlorophenol; 2,5-DCP; 2,5-dichlorophenol; BP3; benzophenone-3; SG; specific gravity; BMI; body mass index; IQR; interquartile range; CI; confidence interval; Endocrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; BPA; bisphenol A; SA; stearyl acrylate; HEA; hydroxyethyl acrylate; PVDF; polyvinylidene fluoride; PP; polypropylene; EDCs; endocrine disrupting compounds; PAEs; phthalate acid esters; DMP; dimethyl phthalate; DBP; dibutyl phthalate; DOP; dioctyl phthalat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; AOPs; Advanced Oxidation Processes; ATL; Atenolol; BJH; Barrett-Joyner-Halenda method; BET; Brunauer-Emmett-Teller method; EDCs; Endocrine disrupting compounds; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IC; Inorganic carbon; Ka; Dissociation const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Endocrine disrupting compounds; UHPLC-HR-Q-Orbitrap-MS; Speedisks; Steroids; Water Framework Directive; Residues;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Polydopamine (PDA); Sorption-based extraction; Adsorbents; Sample pretreatment; Solid-phase extraction (SPE); Solid-phase microextraction (SPME); Stir bar sorptive extraction (SBSE); Magnetic solid-phase extraction (MSPE); AA; acrylamide; BMOs; binary met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; 2,4-DCP; 2,4-dichlorophenol; 2,5-DCP; 2,5-dichlorophenol; BP-3; benzophenone-3; BPA; bisphenol A; BPB; butyl paraben; EDCs; endocrine disrupting compounds; E/P; ratio of estradiol to progesterone; ER; estrogen receptor; Ft4; free thyroxine; FT3; free trii
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Emerging pollutants; Sample pretreatment methods; Pharmaceuticals; Personal care products; Endocrine disrupting compounds; Environmental samples; Chromatographic techniques; ASE; accelerated solvent extraction; BDE; bromodiphenyl ether; BFRs; brominated f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; AXXXX; aroclor XXXX; ADHD; Aattention-deficit/hyperactivity disorder; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARC; arcuate nucleus; ASD; autism spectrum disorder; AVPV; anteroventral periventricular nucleus; BPA; bisphenol A bw/day by weight per day; CA1; region
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; RBC; red blood cell; WO; Lake Woodruff; AP; Lake Apopka; MI; Merritt Island; MeDIP; methylated DNA immunoprecipitation; DMRs; differential DNA methylation regions; EDCs; endocrine disrupting compounds; Alligator; Environmental epigenetics; Endocrine disru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Endocrine disrupting compounds; Fish bile; Chelon labrosus; Solid phase extraction; Gas chromatography-mass spectrometry; Bioconcentration factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Contaminants of emerging concern; Endocrine disrupting compounds; Diabetes; Pharmaceuticals and personal care products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; BF%; body fat proportion; CI; confidence interval; DnBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; EDCs; endocrine disrupting compounds; ESI-MS/MS; electrospray triple quadrupole mass spectrometer; GM; geometric mean;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Catalase activity; Feeding rate; Biomarker; Endocrine disrupting compounds; Pharmaceutical active compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; AL-FS; active layer facing feed solution orientation; AL-DS; active layer facing draw solution orientation; EDCs; endocrine disrupting compounds; FO; forward osmosis; NF; nanofiltration; NOR; norfloxacin; PIV; particle imaging velocimetry; PPCPs; pharmace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; AR; androgen receptor; BPA; bisphenol A; DCIS; ductal in situ carcinoma; EDC; endocrine disrupting compounds; E2; estradiol; ER; estrogen receptor; ERα; estrogen receptor alpha; G; genistein; GV; genistein + vinclozolin; PND; postnatal day; PR; progest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; BET; Brunauer-Emmett-Teller; CNT; carbon nanotube; EDA; electron donor-acceptor; EDC; endocrine disrupting compound; GAC; granular activated carbon; MWCNT; multi-walled carbon nanotubes; MWCNT-COOH; carboxylated functionalized multiwalled carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات غشایی مصنوعی; Persistent organic pollutants; Diethylhexyl phthalate; Endocrine disrupting compounds; Geographic variation; Soil;