آشنایی با موضوع

انروفلوکساسین آنتی بیوتیک سنتتیکی است که در گروه کینولون‌ها قرار می‌گیرد. واژه ”QUINONE“ به ساختارهای حلقه داری گویند که آروماتیک بوده و خواص شیمیایی بسیار دارند. خانواده آنتی بیوتیکی کوئینولون‌ها (Quinolone)ها نیز به واسطه اشتقاق خود از این هسته بدین نام معروف می‌باشند. اعضای این خانواده جزء اولین داروهایی هستند که کاملا توسط دست بشر ساخته شده‌اند. انروفلوکساسین به صورت تزریق زیر جلدی و عضلانی و خوراکی (از طریق آشامیدنی) بکار گرفته می‌شود. در گاو، بوقلمون و مرغ مصرف خوراکی دارد و در گوسفند و سگ و گربه تزریقی مصرف می‌شود. در گاو زیر جلدی و در خوک عضلانی هم مصرف می‌شود. داروی مناسبی برای درگیری‌های گوارشی و تنفسی می‌باشد. در گاو با دز 2 تا 5 میلی گرم بر وزن زنده و در مرغ و بو قلمون با دز 10 میلی گرم بر وزن زنده مصرف می‌شود. بعد از اولین دز تجویزی، 75 % دارو در دسترس بافت‌های هدف قرار می‌گیرد. در انسان سیپروفلوکساسین بعد از اولین دز تجویزی، 65% در اختیار بافت‌های هدف قرار می‌گیرد. در پرندگان 80 درصد دارو از طریق خوراکی جذب می‌شود. انروفلوکساسین بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های گرم منفی مانند اشریشیاکلی گونه‌های سالمونلا و کلبسیلا، سودوموناس ائروژنوزا، سراتیا مارسنسس، گونه‌های پروتئوس، یرسینیا، هموفیلوس سومنوس، ویبریوهمولیتیکوس، پاستورلا مولتوسیدا و پاستورلا همولیتیکا، اکتینوباسیلوس بروسلاکانیس، بردتلابرونشیس پتیکا، موراکسلابویس وسویه‌های کمپیلوباکتر و میکروارگانیسم‌های گرم مثبت مانند: سویه‌های استافیلوکوک، سویه‌های استرپتوکوک، کورینه باکتریوم پیوژنز، باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم پرفرژنس و همچنین گونه‌های مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسماسینوویه، مایکوپلاسمامله اگریدیس مقاوم به تایلوزین و تیامولین موثر می‌باشد. همچنین انروفلوکساسین دارای تاثیر کمی بر روی ارگانیسم‌های بی هوازی بوده و در درمان عفونت‌های ناشی از آن کمتر مصرف می‌شود.
در این صفحه تعداد 208 مقاله تخصصی درباره انروفلوکساسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انروفلوکساسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; 4-OH-SDZ; 4-hydroxysulfadiazine; AC; autoclaved; AD; anaerobic digestion; AMO; amoxicillin; B; batch; CIP; ciprofloxacin; CTC; chlortetracycline; DaFX; danofloxacin; DC; doxycycline; DM; dry matter; ENR; enrofloxacin; FW; fresh weight; HRT; hydraulic rete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; Antibiotic resistance; Pharmaceutical manufacturing; Veterinary antibiotics; Wastewater treatment; Antibiotic contamination; Emergence of resistance; AZI; azithromycin; CEF; ceftazidime; CLA; clarithromycin; CIP; ciprofloxacin; DOX; Doxycycline; ENR; enro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; CEF; ceftiofur; CIP; ciprofloxacin; CP; cephalosporin; ENR; enrofloxacin; FQ; fluoroquinolones; MM; minimal medium; NOR; norfloxacin; OD; optical density; OTU; Operational Taxonomic Unit; QIIME; Quantitative Insights into Microbial Ecology; TISAB; total i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; Biological and environmental matrices; Biosensors; Drug analysis; Magnetic-MIP; MISPE; MISPME; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; ASA; Acetylsalicylic acid; CEL; Celecoxib; CF; Cephalosporin; CNT; Carbon nanotubes; COC; Cocaine; CV; Cyclic voltammetry; DFC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; Enrofloxacin (PubChem CID: 71188); Stearic acid (PubChem CID: 5281); Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Chitosan (PubChem CID: 71853); Dichloromethane (PubChem CID: 6344); Anhydrous calcium chloride (PubChem CID: 24854); Polyvinyl alcohol (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; ATCC; American Type Culture Collection; BOD5; 5-day biochemical oxygen demand; CIP; ciprofloxacin; CLSI; Clinical Laboratory Standards Institute; DFI; denitrification filter influent; DI; deionized water; DIF; difloxacin; ENR; enrofloxacin; EPA; Environme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; BAF; bioaccumulation factor; CEC; cation exchange capacity; CIP; ciprofloxacin; DANO; danofloxacin; DI; difloxacin; ECDC; European Centre for Disease Prevention and Control; ENRO; enrofloxacin; ESAC; European Surveillance for Antimicrobial Consumption; FL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; FQs; fluoroquinolones; BLs; β-lactams; OFL; ofloxacin; NOR; norfloxacin; ENR; enrofloxacin; PEF; pefloxacin; CEF; cephalosporin; AMOX; amoxicillin; ARGs; antibiotic resistance genes; MSW; municipal solid waste; AMR; antimicrobial resistance; TN; total ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انروفلوکساسین; CIP; ciprofloxacin; OFL; ofloxacin; NOR; norfloxacin; ENR; enrofloxacin; SA; sodium acetate; MMSM; minimal mineral salt medium; ESI; electrospray interface; UPLC-MS/MS; ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry with triple quadrupol