حکومتداری محیط زیست

در این صفحه تعداد 199 مقاله تخصصی درباره حکومتداری محیط زیست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حکومتداری محیط زیست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Remote sensing; Land use change; Oil palm; Peruvian Amazon; Forest conservation; Satellite; Sentinel; Climate change; Environmental governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Digital technology; Ecosystem services; Environmental governance; Social, ecological, technological systems; Smart city; Landscape management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; SES; social-ecological system; I; interactions; A; actors; GS; governance system; RS; resource system; RU; recourse units; MMA; moose management areas; MMU; moose management units; PCA; principal component analysis; Environmental governance; Panacea trap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Sea-level rise; San Francisco Bay; Land-use conflict; Environmental governance; Wetland restoration; Local sea-level rise adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Nonstate actors; Environmental governance; she hui tuanti (“social group”); shi ye danwei (“public service unit”); Belt and Road initiative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Market-based instruments; Reverse auction; Environmental governance; Qualitative; Novel ecosystems; Payments for ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Mercury pollution; Ecological economics; Small-scale gold mining; Artisanal gold mining; Environmental governance; Cleaner technology; Marginalisation; Minamata Convention on Mercury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Eco-informatics; Environmental governance; Smart earth; Ecology; ICT; IoT; Information and communications technology; Internet of things; Sensors; Digital;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Ecosystem science; Ecosystem approach; Spatial planning; Nature; Ecosystem services; Environmental governance; Mainstreaming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Biofuels; Environmental governance; Climate change; Socio-economic expectations; Risk perception; Sustainability; Upscaling; Policy making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Environmental governance; Conflict situations; Social multi criteria assessment; Participatory techniques; Social sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Water-energy-food nexus; Nexus; Integrative environmental governance; Environmental governance; Environmental policy integration; Policy coherence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Environmental governance; Fukushima nuclear disaster; Landscapes of risk; Risk governance; Social construction of scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حکومتداری محیط زیست; Science-policy interface; Marine fisheries management; Information use; Decision-making; Environmental governance; Scientific communication;