اتیل استرها

در این صفحه تعداد 60 مقاله تخصصی درباره اتیل استرها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتیل استرها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل استرها; Ai; initial acidity; Af; final acidity; FAAEs; fatty acids alkyl esters; FFAs; free fatty acids; EEs; ethyl esters; MEs; methyl esters; MVol; micropore volume; OlAc; oleic acid; OleOEt; ethyl oleate; PV; pervaporation; PVol; pore volume; SA; surface area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل استرها; LC-PUFA; long-chain polyunsaturated omega-3 fatty acids; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EFSA; European Food Safety Authority; EE; ethyl esters; TAG; triacylglycerols; rTAG; re-esterified TAG; hiEE; high dose DHA-EE; lowEE; low dose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل استرها; MUFA; monounsaturated fatty acid; PUFA; polyunsaturated fatty acid; PPF; palm pressed-fibers; SF; supercritical fluid; SFA; saturated fatty acid; Biodiesel; Extraction; Ethyl esters; Fatty acids; Reactor; Residual oil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل استرها; AA; antioxidant; AAI; activity antioxidant activity index; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; EE; ethyl esters; IT; induction time; p-AnV; p-anisidine value; PV; peroxide value; PUFA; polyunsaturated fatty acids; TAG; triacylglycerols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتیل استرها; Solid-phase microextraction; Stir bar sorptive extraction; Higher alcohol acetates; Isoamyl esters; Ethyl esters; Wine; Gas chromatography–quadrupole mass spectrometry