پتانسیل مربوط به رویداد (ERP)

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره پتانسیل مربوط به رویداد (ERP) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل مربوط به رویداد (ERP) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Bilingualism; Cognates; Event-related potential (ERP); Second language acquisition; Speech perception; Vowel perception; Spanish-English;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Anxiety; Feedback learning; Decision-making; Event-related potential (ERP); Feedback-related negativity (FRN); P3 component;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Trust; Outcome evaluation; Event-related potential (ERP); Feedback-related negativity (FRN); P3; Mid-frontal theta power;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Event-related potential (ERP); Late positive potential (LPP); Emotional context; Emotional facial expression; Sex-related effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Self-construal priming; Outcome evaluation; Feedback-related negativity (FRN); P3; Event-related potential (ERP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Autobiographical fact violation (AFV); Self-referential questions; Gamma-band synchrony; N400; Event-related potential (ERP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Thermal environment; Thermal sensation vote (TSV); Emotion; Emotional bias; Brain waves; Event-related potential (ERP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Impulsivity; Monetary incentive delay (MID) task; Event-related potential (ERP); Feedback-related negativity (FRN); P3 component; Late positive component (LPC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Socio-emotionally significant experiences; Children; Event-related potential (ERP); Probe ERP paradigm; Adjustment problems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Event-related potential (ERP); Psychophysics; Color-contingent motion aftereffect (CCMAE); Adaptation; C1; Visual illusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Predictive coding; Prediction error; Phonological rules; Vowel harmony; Event-related potential (ERP); Mismatch negativity (MMN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Event-related potential (ERP); Current source density (CSD); Principal components analysis (PCA); Source localization; Late positive potential (LPP); Emotional lateralization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Attention deficit-hyperactivity disorders (ADHD); Mismatch negativity (MMN); Event-related potential (ERP); Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Nonhuman primates; Old world monkey; Event-related potential (ERP); Auditory evoked potential (AEP); Auditory late response (ALR); Electroencephalogram (EEG);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Electroencephalography (EEG); Sensory suppression; Schizophrenia; Schizotypy; Continuum of psychosis; Self-monitoring; Event-related potential (ERP)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Predictive coding; Regularity; Deviance detection; Mismatch negativity (MMN); Contingency learning; Event-related potential (ERP); Brain activity; Speech; Language;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Event-related potential (ERP); Late positive potential (LPP); Affect; Controlled processing; Principal component analysis (PCA); Concealed information test (CIT)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Event-related potential (ERP); Independent component analysis (ICA); Cochlear implant artifact correction (CIAC)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Very premature infant; Event-related potential (ERP); Mismatch negativity (MMN); N1; P2; Maturation; Cognitive disorders
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Interoception; Error processing; Event-related potential (ERP); Error positivity; Error-related negativity; Self-monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Negative priming; Response activation; Motor inhibition; Hand identity; Behavioural paradigm; Event-related potential (ERP); Lateralized readiness potential (LRP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل مربوط به رویداد (ERP); Infants; Event-related potential (ERP); Mismatch negativity (MMN); Auditory oddball paradigm; ISI-deviant stimulus; State of alertness;