آزمایشی

در این صفحه تعداد 1121 مقاله تخصصی درباره آزمایشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمایشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Fretting wear; Experimental; Grease-lubrication; Contact geometry; Slip amplitude; Flexible risers; Pressure armour layer; Nub-groove;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Heat exchanger; HRV; Energy efficiency; Experimental; Échangeur de chaleur; Ventilation avec récupération de chaleur; Efficacité énergétique; Expérimental;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Stirling refrigerator; Experimental; Analytical; Multi-objective optimization; DOE method; Réfrigérateur Stirling; Expérimental; Analytique; Optimisation à objectifs multiples; Méthode DOE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Sleep extension; Adolescents; Physical activity; Sedentary behavior; Experimental; EXT; extended sleep condition, bedtime and rise time set to increase time in bed by 1.5 h related to adolescent's baseline sleep schedule; HAB; prescribed habitual sleep c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Distributed model; Numerical simulation; Heat pump; Semi-empirical model; Experimental; Modèle distribué; Simulation numérique; Pompe à chaleur; Modèle semi-empirique; Expérimentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; cal; calculated; exp; experimental; G; gas; H; hydrogen; L; liquid; MBE; 2-methyl-3-buten-2-ol; MBY; Y:2-methyl-3-butyn-2-ol; Continuous hydrogenation; Selective laser sintering; Process intensification; Structured reactor; Mass transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Experimental; PCM; Cold Thermal Storage, AC unit; Performance; Energy storage; AC; air conditioning; CCT; complete cooling time; CMT; complete melting time; COP; coefficient of performance; PCM; phase change material; TES; thermal energy storage;