تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; CGPA: Cumulative Grade Point Average; GPA: Grade Point Average; First Class: CGPA between 4.50 and 5.0; Second Class Upper Division: CGPA between 3.50 and 4.49; 100 level result: First year result; Final CGPA: CGPA at graduation; Academic performance; Acc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Migration; Immigration; Exploratory data analysis; Radiocarbon; Bayesian; Settlement; Regional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; ANN; Artificial neural networks; EDA; Exploratory data analysis; HBR; High background radiation; HBRA; High background radiation areas; NORM; Naturally occuring radioactive materials; PC; Principal component; PCA; Principal component analysis; TENORM; Tec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; High-dimensional data visualization; Interactive feature selection; Visual analytics; Exploratory data analysis; Medical chronic conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Electrical energy demand; Energy forecasting; Exploratory data analysis; Greece; Gross domestic product; Temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Scientific knowledge discovery; Exploratory Data Analysis; Landscapes of Knowledge; Metaphor theory; Formal Concept Analysis; KK-Formal Concept Analysis; Extended Formal Concept Analysis; Semiring theory; Confusion matrix; Relation extraction; Gene expres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Office building electricity consumption; Load level; Building energy management system; HVAC; Exploratory data analysis; Prediction; Regression; Demand response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Exploratory data analysis; L function; Nearest neighbour distance; Fry analysis; Orogenic gold; Hodgkinson Province; Queensland; Western Lachlan Orogen; Bendigo Zone; Victoria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Prospection; Archaeology; Streambed sediment; Geochemical landscape; Exploratory data analysis; Fractal model; Mines; Geographical information system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Vehicle to vehicle; Crash frequency and severity; Rainy weather; Exploratory data analysis; Weather-sensitive strategies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; CPD; citrate-phosphate-dextrose; DR; discrimination ratio; EDA; exploratory data analysis; Blood-Donation; identity of donation; LPEC; leukodepleted pre-storage erythrocytes concentrate; MSA; measurement system analysis; NLPEC; non leukodepleted pre-stora
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Nitrofurans; Trypanosoma cruzi; Amastigote intracellular forms; Exploratory data analysis; Chemometric approaches; Chagas disease; Structure-activity relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی; Urban water management; Urbanization; Industrial contaminants; Persistent organic pollutants; GIS; Water quality; AADT; Annual average daily traffic volume; CRT; Classification and regression tree; DNTF; Distance-normalized traffic volume; EDA; Explorator