امکانات برنامه ریزی و طراحی

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره امکانات برنامه ریزی و طراحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI امکانات برنامه ریزی و طراحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facility layout problem; Unequal areas; Facilities planning and design; Optimal facility layout; Hybrid facility layout; Mathematical modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Facility layout; Mixed integer linear programming; Semidefinite programming; Computational experiments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Unequal-areas facility layout; Row layout; Mixed integer linear optimization; Semidefinite optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Component commonality; Production complexity; Flexible manufacturing systems; Economics of production; Facilities planning and design
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Humanitarian logistics; Disaster preparedness; Facility location; Link failures; Spatial and structural correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Flexible manufacturing systems; Semidefinite programming; Combinatorial optimization; Global optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Facility layout; Biased random-key genetic algorithms; Random-keys;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Supply chain network design; Stochastic programming; Branch and reduce algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Aisle design; Warehouse design; Single-command operation; Layout; Randomized storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Detailed layout; Manhattan path; Connectivity graph; Plane sweep algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: امکانات برنامه ریزی و طراحی; Facilities planning and design; Cell scheduling; Cell-load variation; Part routing; Inflation rate