تجزیه و تحلیل فاکتوریل

در این صفحه تعداد 83 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل فاکتوریل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل فاکتوریل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; Fractured rock; Heat transfer; Velocity of fluid; Thermal conductivity; Fracture aperture; Factorial analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; Permeate gap membrane distillation (PGMD); Computational fluid dynamics (CFD); Factorial analysis; Permeate gap conductivity; Permeate gap thickness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; Sandwich tube; Energy absorbing systems; Lateral collapse; ANSYS-LSDYNA; Aluminium foam; Design of experiment; Factorial analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; Adolescents; Cyclothymic temperament; Borderline personality disorder traits; Factorial analysis; Cluster analysisAdolescents; Tempérament cyclothymique; Traits de personnalité limite; Analyse factorielle; Analyse classificatoire
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; Factores críticos de éxito; Mantenimiento productivo total; Análisis factorialCritical success factors; Total productive maintenance; Factorial analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; Satisfacción con la vida en el retiro; Prejubilación; Razones para el retiro; Fiabilidad; Análisis factorial; Satisfaction with life in retirement; Early-retirement; Reasons for retirement; Reliability; Factorial analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاکتوریل; brain circuits; factorial analysis; tyrosine hydroxylase; tryptophan hydroxylase 2; novelty-seeking; anxietyAcb, accumbens nuc; AcbC, accumbens nuc, core; AcbShC, accumbens nuc, shell cone; AcbShV, accumbens nuc, shell vertex; AMPH, amphetamine; BLA, baso