پیوند چربی

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره پیوند چربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوند چربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند چربی; Patient reported outcome measures; Breast cancer; Breast reconstruction; Lipofilling; Fat grafting; AFG; Autologous fat grafting; PROs; Patient reported outcomes; BCS; Breast conservation surgery; DTI; Direct to implant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند چربی; Facial fat compartment; Facial ageing; Anatomical study; Face lift; Filler; Fat grafting; Compartiments graisseux; Vieillissement facial; Étude anatomique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند چربی; Autologous fat; Adipose-derived stem cells; Coleman technique; Facial augmentation; Facial rejuvenation; Fat; Fat grafting; Lipoaspirate; Regenerative medicine; Stem cells; Stromal vascular fraction; Structural fat grafting; Platelet-rich plasma; PRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند چربی; Lipomodelage; Syndrome de Poland; Déformation thoraco-mammaire; Reconstruction mammaire; Transfert de graisse; LipofillingLipomodeling; Poland's syndrome; Thoracic deformity; Breast reconstruction; Fat grafting; Lipofilling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند چربی; Rhinoplastie; Lipofilling; Micro-canule; Greffe adipeuse; Tissu adipeux; Rhinoplastie secondaire; LipostructureRhinoplasty; Lipofilling; Micro-cannula; Fat grafting; Adipose tissue; Revision rhinoplasty; Lipostructure