فریتروتیون

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره فریتروتیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فریتروتیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فریتروتیون; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; β; standardized partial regression coefficient; FAAH; fatty acid amide hydrolase; FNT; fenitrothion; MNP; 3-methyl-4-nitrophenol; OP; organophosphate; R2; coefficient of determination adjusted for the degrees of freedom; sPL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فریتروتیون; ALP; alkaline phosphatase; FT; fenitrothion; OP; organophosphate pesticide; 2-NP; 2-naphthyl phosphate; Stopped-flow; Organophosphate detection; Fenitrothion sensing; Grape samples; Orange juice samples; Food analysis; Food composition; Pesticide residues
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فریتروتیون; AC; Acetamiprid; BZLs; Benzoylureas; CARs; Carbamates; ChL; Chlorpyrifos ethyl; ChHs; Chlorinate hydrocarbons; CP; Cypermethrin; CL (λ); Lambda-cyhalothrin; DE; Deltamethrin; DI; Diazinon; DM; Dimethoate; DSFs; Disinfecants; EN; Endosulfan; ES; Esfenvale
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فریتروتیون; AChE; acetylcholinesterase; CB; carbon black; CBD; cellulose-binding domain; CNT; carbon nanotube; CP; coumaphos; CPF; chlorpyrifos; 4-CP; 4-chlorophenol; DZN; diazinon; EDSs; edge-plane-like defective sites; EP; ethyl parathion; EPN; ethyl p-nitrophenol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فریتروتیون; Biological monitoring; Fenitrothion; 3-Methyl-4-nitrophenol; p-Nitrophenol; Metabolite; UrineChE, cholinesterase; DAP, dialkylphosphates; DMP, dimethylphosphate; DMTP, dimethylthiophosphate; FNT, fenitrothion; GC, gas chromatography; GC–MS, gas chromatogr