فیبروبلاست ها

در این صفحه تعداد 1283 مقاله تخصصی درباره فیبروبلاست ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیبروبلاست ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; 4T; incubation for 4 min in Trypsin-EDTA; 4A; incubation for 4 min in Accutase®; 10A; incubation for 10 min in Accutase®; 20A; incubation for 20 min in Accutase®; 30A; incubation for 30 min in Accutase®; 40A; incubation for 40 min in Accutase®;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Hydrogenated amorphous silicon; Keratinocytes; Fibroblasts; Surface energy; X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); Fourier-transform infrared spectrometry (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; AD; Alzheimer's disease; ADP; Alzheimer's disease patient; CDR; Clinical Dementia Rating; DCF; chloromethyl-2,7-dichlorodihydrofluorescein diacetate; ER; endoplasmic reticulum; NP; normal patient; MAM; mitochondrial associated membranes; MMP; mitochondria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Comet assay; DNA repair capability; Metabolites; Photosensitized DNA damage; Phototoxicity; DCF; diclofenac; 5OH-DCF; 5-hydroxy-diclofenac; 4′OH-DCF; 4′-hydroxy-diclofenac; CPZ; chlorpromazine; SDS; sodium dodecyl sulphate; NSAID; nonsteroidal antiinf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Leucocyte-rich platelet-rich plasma; Platelet-rich plasma; PRP; Platelet-poor plasma; Platelet gel; Platelet-rich fibrin; Fibroblasts; Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Indomethacin (PubChem CID: 3715); Nimedulide (PubChem CID: 4495); Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs); Gene expression profiling; Cell cycle; Fibroblasts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; BC; bacterial cellulose; MBC; microporous bacterial cellulose; MOBC; oxidized microporous bacteria cellulose; Arg; arginine; MOBC/Arg; oxidized microporous bacteria cellulose/arginine; NHDF; normal human dermal fibroblasts; HUVEC; human umbilical vein end
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Complex I; NADH:ubiquinone oxidoreductase; Complex II; SDH, succinate dehydrogenase; CS; citrate synthase; ΔΨm; mitochondrial membrane potential; F1F0-ATPase; ATP synthase, Complex V; HBSS; Hank's Balanced Salt Solution; MnSOD; manganese-dependent super
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Airway remodeling; fibroblasts; macrophages; matrix; microbiota; BAL; Bronchoalveolar lavage; CFU; Colony-forming unit; CHI3L1; Chitinase 3-like 1; CLAD; Chronic lung allograft dysfunction; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; GO; Gene Ontology; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Cell nanoscopy; Cell motility; Cytoskeleton; Correlative microscopy; Defenestration; Elasticity; Endothelial pores; Fenestrae; Fibroblasts; High-resolution imaging; Kupffer cells; Liver sieve; Macrophages; Natural killer cells; Probing cells; Scanning ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروبلاست ها; Tissue engineering; Bioprinting; Biomaterials; Scaffold-free; Cell spheroids; Kenzan method; 3DBP; 3D bioprinting; EC; endothelial cells; ECM; extracellular matrix; FB; fibroblasts; GelMA; metacrylate gelatin; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells