آشنایی با موضوع

در این روش محقق مدتی در میان جامعه مورد تحقیق خود زندگی می‌کند و به تحقیق درباره موضوعی خاص در آن محیط می‌پردازد. محقق هیچگونه دستکاری در محیط انجام نمی‌دهد، بلکه بدون هیچ دخالتی در جریان طبیعی رویدادها تا آنجایی که می‌تواند اطلاعات جمع آوری می‌کند در این تحقیق میدانی، مشاهده عنصر اصلی را تشکیل می‌دهد به عبارتی، منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق بدان دسترسی باشد. بعنوان مثال وقتی محقق هدفش مطالعه در زندگی کشاورزان ساکن یک روستا و یا قشری از جامعه و یا گروهی از کارگران یک موسسه تولیدی و یا مردم عشایری باشد مطالعه، از نوع مطالعه میدانی است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیده های مورد مطالعه است. مزیت های تحقیق میدانی: 1. رفتارها در موقعیت طبیعی مورد مطالعه قرار می گیرد. 2. باعث افزایش عمق شناخت پژوهش گر از پدیدۀ مورد مطالعه می شود. 3. امکان توجه به جنبه هایی از موضوع که قبل از شروع مطالعه، به آن توجه نشده است، پدید می آید. نقطۀ قوت تحقیق میدانی، جامعیت چشم اندازی است که در اختیار محقق قرار می دهد. در این نوع تحقیق، محقق با رویارویی مستقیم با پدیدۀ اجتماعی مورد مطالعه و مشاهدۀ هر چه کاملتر آن، می تواند درک عمیق تر و کامل تری زا آن پدیده به دست آورد. تحقیق میدانی، اساساً برای مطالعۀ موضوع هایی مناسب است که نگرش ها و رفتارها از طریق آن به بهترین نحو در درون محیط های طبیعی آن ها شناخته می شوند. سرانجام تحقیق میدانی، بخصوص برای مطالعۀ فرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل می شوند، مناسب است.
در این صفحه تعداد 317 مقاله تخصصی درباره بررسى میدانى یا مطالعه میدانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بررسى میدانى یا مطالعه میدانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Brand placement; Program sponsorship; Branded entertainment; Field study; Brand recall; Brand attitude;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Gendered practices; Flexible electricity consumption; Households; Energy; Household appliances; Field study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Thermo-Active Building Systems; Thermal comfort; Room acoustics; Sound absorbers; Long-term monitoring; Field study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Energy label; Purchase decision; Energy efficiency; Information provision; Attention; Field study; C93; D12; D82; H31; Q41; Q48;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Field study; Thermal comfort; Thermal adaptation; Building energy; Hot Summer and warm winter zone; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Thermal comfort; Refugee camps; Arabic survey; Field study; Jordan; TSV; thermal sensation vote; TPV; thermal preference vote; PMV; predicted mean vote;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسى میدانى یا مطالعه میدانی; Occupants' impact; Building energy; Commercial buildings; Field study; Institutional buildings; Electricity use; Consumption; Occupancy rates; Campus buildings;